"/> "/> آفرینش پویا - مطالب ابر کارآفرینی دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر جمشید عدالتیان شهریاری

•1359-1363 تحصیل در دانشگاه کاسل آلمان در رشته اقتصاد و مدیریت
•1363 فوق لیسانس گرایش مدیریت اقتصادی و محیط زیست کاسل آلمان
•1363-1365 تحصیل در مقاطع فوق لیسانس گرایش مدیریت و اقتصاد
•1365 فوق لیسانس گرایش مدیریت و حمایت از مصرف کننده کاسل آلمان
•1365-1370 تحصیل در مقطع دکترا, اقتصاد, بازاریابی و IT
 1370دکترا در اقتصاد و مدیریت صنعتی کاسل آلمان
•1371 مدیرعامل شرکت کومپاس ایران فعال در زمینه IT گرایش تجارت B2B
•1375 مدیر عامل شرکت پدیده دیناوند
•1378 مدیرمسئول انتشارات پگاهان اندیشه
•1379 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز, تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد, مدیریت
•1380 مدیرگروه آموزشی مدیریت صنعتی تحصیلات تکمیلی
•1381 استاد برگزیده سال 1380 تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
•1381 عضو منتخب هیت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران


•نایب رییس اتاق بازرگانی تهران 81 – اواخر 84
•عضو هیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران از سال 85
•نایب رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق تهران از سال 86

گرایش اصلی علمی
•طرحهای ایجاد و توسعه صنعتی
•مدیریت تولید
•بازار و بازاریابی
•مدیریت استراتژیک
•کیفیت و بهره وری
•IT تجارت الکترونیک و مدیریت اطلاعات (بویژه B2B )
•فرهنگ درون سازمانی

تالیفات و مقالات
•فرهنگ درون سازمانی و ساختار بنگاه های اقتصادی در ایران به زبان آلمانی, کاسل 1991
•کتاب سالانه اقتصادی ایران در دو جلد سال 74-1373 تهران
•کتاب تخصصی صنایع شیمیایی سال 1375 در تهران
•کتاب تخصصی صنایع فلزی سال 1375 تهران
•کتاب تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی سال 1375 تهران
•کتاب تخصصی صنایع فلزی, برق, الکترونیک سال 1376 تهران
•کتاب راهنمای صادرات ایران در دو جلد سال 1377 ایران
•کتاب تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی و ماشین آلات مربوطه سال 1377 تهران
•کتاب تخصصی راهنمای مسافرت ایران سال 1378 ایران
•کتاب راهنمای صادرات ایران در دو جلد سال 1378 ایران
•کتاب سالانه اقتصادی ایران در 3 جلد سال 1379-1380 تهران
•کتب مناطق ششگانه ایران1381

مقالات
•بانکهای اطلاعات و اطلاع رسانی , مجله صنایع , صنایع ملی 11/72
•امکان اشتعال و اشتغال زایی در کشورهای جهان سوم , مجله WUS آلمان, 10/11/75
•نقدی بر روانشناسی بازار (1), مجله سرامیک امروز , آبان 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (2), مجله سرامیک امروز , آذر 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (3), مجله سرامیک امروز , دی 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (4), مجله سرامیک امروز , فروردین 81
•نقدی بر روانشناسی بازار (5), مجله سرامیک امروز ,اردیبهشت 81
•فرهنگ تحول و ارزیابی از دیدگاه مدیریت کیفیت فراگیر تیر 81
•فرآیند مدیریتی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
•مدیریت علمی یا مدیریت سنتی
•مدیریت کیفیت فراگیر
•شناخت رفتار مصرف کننده ایرانی
•ترازیابی Benchmarking راهی برای تعالی سازمانی
•جهانی سازی و همگرایی بنگاههای اقتصادی با آن – چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت
•استراتژی توسعه تجارت الکترونیک
•مهندسی فرهنگی و اقتصاد – ماهنامه مهندسی فرهنگی – شورای عالی انقلاب فرهنگی – شماره سیزده 1386

 

عناوین سخنرانی و سمینارها
•تاثیرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه . دانشگاه کاسل 1984
•بانکهای اطلاعاتی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی تهران 1371
•بانکهای اطلاعاتی و روشهای نوین برای ورود به بازار مشترک . تهران 1373 (مرکز توسعه صادرات)
•نقش بانکهای اطلاعاتی در صادرات . اراک . اداره کل بازرگانی 1374
•نقش بانکهای اطلاعاتی در توسعه صنایع تبدیلی روستایی . مشهد . 1379
•سمینار علمی – کاربردی بازاریابی جهانگردی . تهران 1380
•انسان اقتصادی , انسان اجتماعی , انسان اقتصادی و اجتماعی, دانشگاه آزاد زنجان 1380
•تجارت و صنعت و اندیشه های نوین جهانی . بروجرد 1380
•ارایه مدل تضمین موفقیت بنگاههای اقتصادی , خرم آباد 1381
•آینده کیفیت در ایران , تهران, جهاد دانشگاهی 1381
•میزگرد و سخنرانی در زمینه ترازیابی تیر 1381
•بازاریابی و سخنرانی در زمینه صادرات قطعات خودرو خرداد 1384
•کیفیت درگردشگری . اسفند 1385
•خانه مدیران – اصلاح اقتصادی – جراحی اقتصادی – انقلاب اقتصادی – کدامیک ضرورت امروز اقتصادی ایران است؟ - اسفند 86
•صدها مصاحبه تلویزیونی-رادیویی –مطبوعاتی با موضوعات متنوع اقتصادی
•سمینار تبلیغات و اثربخشی آن – قم 1387

پروژه‌های تحقیقاتی :
•وضعیت صنایع نئوپان در ایران, تهران/کاسل 1983
•بررسی روابط بازرگانی ایران و آلمان , موانع و راه کارها از 1974 تا 1981 تهران/کاسل 1982
•کارتلها و نحوه عملکرد آنها در تعیین قیمت , کاسل 1984
•بررسی و تجزیه تحلیل رفتار مصرف کننده در کاسل(کار گروهی ). کاسل 1985
•بررسی توسعه اقتصادی خدمات در شمال هسن (کار گروهی).کاسل 1984
•اقتصاد و محیط زیست در دریای شمال (کار گروهی)کاسل 1986
•بررسی بازار تهران از نقطه نظر مصرف کننده و عرضه کننده 1986
•بررسی وضعیت بانکهای اطلاعاتی B2B در ایران 1990

پژوهشهای کاربردی :
•بازارسنجی و  امکان صادرات برای صاایران 1378 تهران
•امکان و توسعه صادرات آبزیان برای شرکت چانچو 1379 تهران
•بررسی و بهبود پرداختهای جهانگردان خارجی در ایران برای ثمین کارت 1381 تهران
•بازار کیفیت ایران انجمان مدیان کیفیت ایران در حال اجرا
•ایجاد مرکز تجارت در نیشابور خراسان  در حال اجرا
•طرح جامع بازاریابی منطقه سرخس
•طرح توجیهی برای صنایع غذایی پدیده دیناوند
•مشاوره و اجرا مجری ISO 2000 در اتاق بازرگانی تهران
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 9000 در شرکت پایا
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت در کانون تبلیغاتی
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت با شرکت الکون شعبه تهران
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت با شرکت چانچو ایران
•مشاوره بازاریابی ثمین کارت
•مشاوره تدوین استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی بازاریابی آپادانا سرام
•مشاوره بندر امام خمینی

مشاغل :
•مدیر عامل شرکت پدیده دیناوند از 1375 تا کنون
•مشاور در زمینه مدیریت و سرمایه گذاری در خاورمیانه از 1986
•بنیانگذار بانک اطلاعات تجاری B2B براساس استاندارد جهانی 1992
•همکاری با کومپاس بین الملل از 1989 در زمینه بانک اطلاعات B2B
•مدیر مسئول انتشارات پگاهان اندیشه (ناشر کتابهای اطلاع رسانی)
•مدیرمسئول شرکت خدمات مهندسی کومپاس ایران
•استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز , تحصیلات تکمیلی از 1379
•مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی
•عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
•عضو انجمن مشاوران مدیریت کیفیت ایران
•مشاور مدیریت در زمینه کیفیت, ترازیابی و مدیریت استراتژیک و بازرگانی
•اجرای دوره های آموزشی کاربردی
•مشاور ده ها شرکت و کارخانه

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر حیدر امیران

رشته و مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات)
سال تولد : 1344
آدرس پست الکترونیک : amiranheydar@yahoo.com
رئیس هیئت مدیره شرکت مشاورین کیفیت سازکارآفرین
عضوء تمام وقت هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
موسس سایت BUSINESSMONITOR.IR
مدیر و موسس انتشارات امیران
طراح مدل ایرانی موفقیت در زندگی وکار
طراح مدل ایرانی تعالی مدیران ورهبران سازمانی
مولف بیش از 80 جلدکتاب درزمینه های تعالی سازمانی ، استراتژیک ، بهره وری ومدیریت
سخنران برترهمایش های داخلی وبین المللی
عضوء ستادکارآفرینی شهرتهران
کارآفرین در زمینه کشاورزی ودامپروری

سوابق شغلی :
-  رئیس هیات مدیره شركت مشاورین كیفیت ساز ( كارآفرین)
- مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شركت مشاورین كیفیت ساز
-  رئیس هیأت مدیره انتشارات كیفیت بهره وری آسیا
- صاحب امتیاز و رئیس فعلی انتشارات امیران
- عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
- عضو هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد
- سرارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران
- عضوءهیئت مدیره انجمن مدیریت ایران
- و ...

تالیفات :
- تألیف كتاب مشاركتی از طریق گروه‌های كنترل كیفی، تهران، انتشارات امین آذین،1371
-  ترجمه كتاب ISO 9000 برای همه، سازمان ملی بهره‌وری ایران،1373
- ترجمه كتاب كایزن: كلید موفقیت ژاپن، تهران، موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، 1373
- ترجمه كتاب ISO 9000 استاندارد بین‌المللی مدیریت كیفیت، تهران مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، 1373
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد اول: راهمای ممیزی نظام‌های تضمین كیفیت، تهران، 1373
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد دوم: مستندسازی و نظام‌نامه كیفیت، 1374
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد سوم: مستندسازی روش‌های اجرایی، تهران 1375
- ترجمه كتاب اصلاحات پیشنهادی استانداردهای ISO 9000 برای سال 2000، تهران 1377
- ترجمه كتاب ISO/TS 16949 سیستم‌های كیفیت، تأمین كنندگان صنایع خودروسازی، نیازمندی‌های ویژه برای كاربرد استاندارد ISO 9001:1994، تهران 1378
- تألیف كتاب ISO 9000 برای همه ویژه بخش خدمات پزشكی، تهران 1378

عنوان خدمات آموزشی و مشاوره ها :
1- برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک
2- تفکراستراتژیک
3- آینده پژوهی در فضای کسب وکار ایران
4- برنامه ریزی برای موفقیت در زندگی وکار(life plan)
5- کارآفرینی وچالش های آن در فضای کسب وکارایران
6- کارگروهی
7- کیفیت وبهره وری
8- استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000
9- آشنایی با مدل های تعالی سازمانی
10- طراحی واجرای کارت های متوازن امتیازی BALANCED SCORECARD
11- مدیریت واندازه گیری عملکرد
12- هزینه یابی کیفیت
13- آشنایی با روش های تخمین وبرآورد اندازه بازار محصولات وخدمات
14- آماروکاربردآن در مدیریت
15- کنترل کیفیت آماری وتحلیل های آن
16- SIX SIGMA
17- آشنایی با مدل هاوالگوهای تشخیص فرصت در فضای کسب وکار ایران
18- تهیه طرح کسب وکار
19- کارآفرینی وسرمایه گذاری در حوزه های کسب وکار ایران
20- برون سپاری وطراحی سیستم های مرتبط با آن
21- راهکارهای افزایش فروش
22- شناسایی وتحلیل تکانه های استراتژیک درفضای کسب وکارایران
23- طراحی واجرای مدل تعالی مدیران ورهبران سازمانی
24- بررسی وتحلیل دلایل ظهور وافول سازمان های ایرانی
25-طراحی واجرای سیستم های اجرایی شرکت های مادر تخصصی (HOLDING COMPANY)
26- عارضه یابی سازمانی
27-طراحی واجرای مدل های اجرایی ومدیریتی در سازمان های دولتی وحاکمیتی
28- نظام پیشنهادها(SUGESSTION  SYSTEM)
29-تهیه وطراحی طرح کسب وکار
30- شناسایی ، تدوین وتحلیل شاخص های جذابیت کسب وکار در ایران
31- شناسایی ورتبه بندی کسب وکارهای جذاب درایران
32-طراحی واجرای سیستم ها ومدل های انگیزشی برای کارکنان
33- طراحی مدل ارزیابی عملکرد متوازن شرکت ها وسازمان های زیر مجموعه شرکت های هولدینگ
34- طراحی وتحلیل مدل های کسب وکار
35-سناریوسازی برای استراتژی های کسب وکار
36- طراحی واجرای مدل های برون سپاری وتحلیل آنها
37- طراحی مدل سازمانی سنجش نتایج وپیامدهای سازمانی
38- مدل های مهندسی ارزش(VALUE ENGINEERING)
39- آسیب شناسی وشناخت بیمارهای مدیریتی درایران
40- شناسایی وتحلیل روش ها والگوهای ارتقاء توان اجرایی سازمان ها

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic