"/> "/> آفرینش پویا - مطالب ابر نوآوری

فرصت ، ایده ، خلاقیت و نوآوری از نگاه دكتر احمدپور داریانی

ایده : یکی از مسائلی که می تواند یک کارآفرین را ذوق زده کند و به هیجان آورد رسیدن به یک فکر و ایده جدید است. محصولی جدید ، راهی نو ، طرحی تازه و کاری متفاوت میتواند در آن ایجاد انرژی کند  و آنها را برای رسیدن به نمونه عینی  یک ایده ذهنی برانگیزد . کارآفرینان معمولا برای آنحام کارهای خود از ایده های نو کمک می گیرند. ممکن است این ایده و طرح جدید زاییده ذهن خود کارآفرین باشد. در غیر اینصورت از ایده های کارکنان خود کمک می گیرند و به استقبال نظرهای بدیع آنان می روند . به بیان دیگر  مهارت ویژه یک کارآفرین اولا توانایی شناسایی افرادی است که ایده های بکر و عملی را در ذهن دارند. ثانیا توانایی ایجاد فضایی مساعد برای پرورش طرح های آنان است. بدین ترتیب سازمانی که با مدیریت یک فرد کارآفرین فعالیت می کند مرکزی برای رشد و پرورش استعدادها و ایده های ناشناخته  است. ایده هایی که بعضا عجیب و مضحک به نظر می رسند. کارآفرینان بر روی همه این ایده ها  سرمایه فکری ، زمانی و مالی می گذارند تا شکوفا شوند. حتی بسیاری از کارآفرینان بر این باورند که یک ایده موفق آن است که در ابتدا اعجاب همگان را برانگیزد وحتی آنان را به خنده وا دارد .

فرصت : فرصت منبع نوآوری است این جمله ای است که بارها در محافل کارآفرینی مطرح می شود و بسیاری از تئوری های اصلی آنان بر پایه این عقیده است که فرصت و نگاه فرصت گرایانه به امور ، زمینه ساز بسیاری از خلاقیت ها و نوآوری ها است. به همین دلیل نوع نگاه کارآفرینان به وقایع واشیاء اطراف به میزان قابل توجهی با دیگر افراد متفاوت است. کارآفرین هنگام برخورد با وقایع به این می اندیشد که از این موضوع به چه صورت میتوان استفاده کرد و به نهایت سود رسید. کارآفرین در یک نگاه فرصت گرایانه به همه شرایط به عنوان یک عامل برای رسیدن به هدف می نگرد . در بسیاری مواقع تنها کارآفرین است که میداند از یک موضوع چگونه استفاده کند. حتی در مواقعی که وقایع اطراف را پیش بینی می کند و خطر ناشی از نوسانات آن را به عهده می گیرد و در فرایند تولید عامل سامان دهی و مسئول تصمیماتی از این قبیل : "چه تولید شود ؟ چقدر تولید شود ؟ و روش تولید چیست ؟ " است کارآفرین با تشخیص فرصت ها وجمع آوری منابع  مورد نیاز طراحی و اجرای  نقشه ای  را به عهده می گیرد و نتایج بدست آمده را به موقع  و با روشی منعطف جمع آوری می کند. این در حالی است که زمان  او یکی از عناصر اصلی و مهم تلقی می شود. او می داند که این طرح تنها در این زمان نتیجه مطلوب را به دست می دهد.
دیروز زود است و  فردا دیر ، همین امروز ، همین ساعت و همین لحظه!!!

نوآوری و خلاقیت : متداول ترین برداشت از خلاقیت فکری نو و متفاوت به وسیله فردی خلاق است. این فکر نوین یا راه حل ابتکاری ، صرفا به دلیل غیرمعمول بودن آن نیست ، بلکه به این دلیل است که این ابتکار ازنظر دیگران نیز ارزشمند و متناسب با موضوع است.بنابراین به نظر برخی از روانشناسان خلاقیت ترکیبی از قدرت ابتکار ، انعطاف پذیری وحساسیت در برابر نظرهایی است که فرد را قادر میسازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولدیبیندیشد که حاصل آن رضایت خود او واحتمالا خوشنودی دیگران را در پی خواهد داشت. به بیانی دیگر خلاقیت یعنی توانایی خلق افکار جدید بطوریکه این فکر ممکن است به محصول یا خدمت جدید نیز منجر شود. خلاقیت در دایرة المعارف علوم اجتماعی چنین تعریف شده : برخی آن را « توانایی هستی بخشیدن به پدیده ای جدید » تعریف کرده اند و عده ای دیگر آنرا نه بعنوان توانایی بلکه بعنوان « فرایندی روان شناختی یا فرایندهایی که ازطریق آنها محصولات جدید وارزشمند خلق می شوند » تعریف کرده اند. زمانی خلاقیت به عنوان یک خصیصه منحصر به فرد و ذاتی در نظر گرفته می شد ولی امروزه برخی مکاتب فکری معتقدند که خلاقیت قابل آموزش و یادگیری است.پس برای ارائه تعریفی دقیق از خلاقیت باید ابتدا جایگاه نوآوری را مشخص نمود. نوآوری یعنی ارائه محصول ، فرایند وخدمات جدید به بازار اما خلاقیت نیرویی است که در پس نوآوری نهفته است. خلاقیت ارتباط بین تصور و اندیشیدن ایده های نو و ارائه محصول ، فرایند و خدمات نوآورانه است. نوآوری و خلاقیت از اجزای لاینفک کارآفرینی اند و به اعتقاد پیتر دراکر وجود نوآوری در کارآفرینی به قدری ضروری است که می توان ادعا کرد کارآفرینی بدون آن وجود ندارد وخلاقیت نیز بدون نوآوری نتیجه ای نخواهد داشت.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

مقاله : بررسی رابطه‌ ی گرایش به كارآفرینی شركتی و عملكرد

چكیده : 
یكی از شاخه‌ های اصلی كارآفرینی ، كارآفرینی در سازمان است كه بدون شك سهم چشم‌ گیری در توفیق و تعالی سازمان‌ ها دارد. از سویی دیگر، صنعت بیمه به‌عنوان یك زیرساخت حیاتی، با  یك عدم توفیق مشخص در انجام  بهینه‌ مأموریت خویش در كشور مواجه است. به ‌‌نظر می‌ رسد عنایت ویژه به توسعه‌ ی مؤلفه‌ های كارآفرینی در فرایندهای عملیاتی و خدماتی این صنعت و گسترش فرهنگ كارآفرینی میان كاركنان این صنعت بتواند، راه‌كار مناسبی در حل این مسأله باشد. از این‌رو اهتمام این مقاله سنجش میزان همبستگی میان « گرایش به كارآفرینی شركتی » نمایندگی‌ های فروش حقوقی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران و « عملكرد » آن‌ها است. « ساختار منعطف »، « جو سازمانی اثربخش »، « فرهنگ پشتیبان و محرك خلاقیت و نوآوری » و « قابلیت‌ها و انگیزش فردی كاركنان » به عنوان ابعاد گرایش به كارآفرینی شركتی و میزان « رضایت‌ مندی كاركنان »، « رضایت‌ مندی مشتریان » و « عملكرد مالی » به‌عنوان ابعاد عملكرد نمایندگی‌ها معرفی شده و همبستگی متقابل این مؤلفه‌ها با یك‌دیگر اندازه‌گیری می‌شود. نتایج تحلیل‌‌های آماری بر داده‌های گردآوری شده متشكل از كاركنان نمایندگی‌ها مشخص می‌كند كه گرایش به كارآفرینی شركتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملكرد است. در پایان، با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای توسعه كارآفرینی سازمانی در صنعت بیمه و صنایع مشابه شده است. 
مطالعه موردی: نمایندگی‌های فروش شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

دكتر نرگس ایمانی پور ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران
مهدی زیودار ، كارشناسی ارشد مدیریت كارآفرینی

جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .
      

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : نقش بنگاه های كوچک و متوسط (SME`s) صنعتی در خلق فرصت های كارآفرینی

چكیده :

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت توسعه بنگاه های كوچک و متوسط(SMEs)  صنعتی در راستای خلق فرصت های كارآفرینی انجام گرفته است. تعداد 309 شركت كوچک و متوسط صنعتی مستقر در سطح استان سمنان بر اساس جدول مورگان و كرجسی و طبق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و جهت آنالیز داده ها از شیوه های آماری توصیفی و استنباطی سود جسته شد. یافته ها نشان می دهند كه بر اساس خروجی آزمون های همبستگی بین وضعیت تكنولوژی پیشرفته و ماشین آلات جدید (فناوری تولید)، درجه تخصص و آگاهی نیروی كار، شیوه های مدیریتی، وضعیت كیفی كالای تولید شده، نحوه حمایت موسسات مالی، فعالیت های صادراتی، تنوع و نوآوری در تولید محصولات جدید و پذیرش ریسک SME ها و خلق فرصت های كارآفرینی رابطه وجود داشته و بر اساس خروجی های آزمون ساین وضعیت متغیرهای فوق الذکرSME  ها در خلق فرصت های كارآفرینی تاثیر داشته كه این مطلب از خروجی های آزمون كالموگراف - اسمیرنوف و از دیدگاه كارآفرینان، قابل دریافت است. در پایان، با توجه به نتایج، پیشنهادهایی نیز ارایه گردید.


علی اكبر امین بیدختی ، استادیار دانشگاه سمنان


برای دریافت متن كامل مقاله كلیك فرمایید .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات