"/> "/> آفرینش پویا - مطالب ابر دكتر محمود احمدپور داریانی

مقاله : آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران : نیازها و راهکارها

مقاله ای از دكتر محمود احمدپور داریانی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران و دكتر سید محمد مقیمی ، دانشیار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران می باشد . در این مقاله چرخه حیات كسب و كارهای كارآفرینانه در قالب پنج مرحله بیان شده است : 1- مرحله ایجاد كسب و كار 2- مرحله شروع 3- مرحله رشد 4- مرحله تثبیت 5- مرحله نوآوری یا افول كسب و كار . برای سرمایه انسانی كارآفرینی تعاریف مختلفی درج شده است و همینطور راهبرد منابع انسانی كارآفرینی به مجموعه یا مجموعه هایی از روش های منابع انسانی كه احتمال تبدیل دانش جدید به محصولات یا خدمات جدید را افزایش می دهند . در ادامه اهداف برنامه های آموزشی كارآفرینی از دیدگاه های مختلف مطرح شده است .  نموداری بعنوان چارچوب فرآیندی آموزش كارآفرینی درج گردیده كه بسیار مفید است . نمودار جالب دیگر بعنوان مدل فرآیندی آموزش كارآفرینی می باشد . 

چكیده :
کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی درفرآیند توسعه جوامع دارد. کسب و کارهای کوچک بهترین مامن برای فعالیت های کارآفرینانه است و این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشند. دراین مقاله که مستخرج از تحقیقی میدانی است ، ضمن پرداختن به برخی مفاهیم کارآفرینی،چالش ها و اهداف آموزش کارآفرینی و چرخه حیات کسب و کارهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نیز ضمن تعریف مساله ، سوالات پژوهش ، روش تحقیق ، جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق بیان شده و در بخش دیگر نیز اطلاعات حاصل از مشاهدات ، مصاحبه ها و پرسشنامه تحقیق تجزیه و تحلیل شده و در پایان نیز پیشنهاداتی درباره طراحی و اجرای دوره های آموزش کارآفرینی بیان شده است .


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : آیا كارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر میدهد

چكیده : 

با روند تغییرات بین ‌ الملل و گذر از جامعه صنعتی به سمت جامعه اطلاعاتی، اتخاذ استراتژیهای جدید در راستای استفاده از ارزشها و فرصتهای جدید در دانشگاهها ضروری به نظر می ‌ رسد. بویژه اینکه با توجه به اهمیت امر توسعه همه جانبه اقتصادی و سیاسی که توسعه آموزش و پژوهش نقش بسیار کلیدی در آن دارد و نیز اهمیت روزافزون سه انقلاب در دنیا یعنی انقلاب کارآفرینی، انقلاب دیجیتال و انقلاب اینترنت ( که به سه انقلاب E-D-I معروف می ‌ باشند)، دانشگاهها در جهت تغییر الگوهای آموزش و پژوهش و تغییر مهارتها و تواناییهای دانشجویان می ‌ بایستی دست به تغییرات استراتژیک در حوزه ‌ های پژوهشی و آموزشی بزنند .

لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن معرفی خلاصه ‌ ای از آموزش کارآفرینی که موتور توسعه اقتصادی نامیده شده و فرآیندی است که فرد با ایده و فکر جدید خود و طی مراحلی به ایجاد کسب و کار و معرفی محصول و خدمت جدید در جامعه مبادرت می ‌ نماید‏، ضرورت اضافه کردن دو دالان جدید در وضعیت فعلی دانشگاههای کشور به عنوان مسیرهای جدید آموزش و پژوهش مورد توجه قرار گ یرد. بدین معنا که تا به حال دانشگاه ‌ ها تنها در دالان اول یعنی مسیر آموزش دانش تخصصی به دانشجویان فعال بوده و به این دو دالان مهارتهای کسب و کار و تواناییهای کارآفرینی به عنوان دو جهت استراتژیک برای آینده محتواهای درسی برای دانشجویان، آن چنان که باید، توجه ننموده‌اند . طبیعی است که این دو دالان با توجه به مخاطرات بین ‌ المللی و در جهت کسب ارزش افزوده از آخرین تغییرات جامعه اطلاعاتی پیشنهاد گردیده است .

دكتر محمود احمدپور داریانی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران

در این مقاله در ارتباط با موارد زیر مطالبی بیان شده است : 

تعاریف كارآفرینی و مفاهیم آن - برداشتهای متفاوت از مفهوم كارآفرینی - بحث در گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی - آموزش كارآفرینی و اهداف - ارتباط بین تحصیلات و كارآفرینی - چه كارآفرینانی موفق هستند - ضرورت جهت گیری نوین استراتژیك - آینده ارزش آفرینی كشورها در الگو های كسب و كار - مسیرهای موفقیت در عرصه آموزش دانشگاهی - مدل استراتژیك كارآفرینی دانشگاه - مدل مفهومی تواناسازی دانشجویان در عرضه كسب و كار آینده - انقلاب دیجیتال - انقلاب اینترنت - انقلاب كار ( عصر كارآفرینی و نوآوری ) 

جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید . 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

فرصت ، ایده ، خلاقیت و نوآوری از نگاه دكتر احمدپور داریانی

ایده : یکی از مسائلی که می تواند یک کارآفرین را ذوق زده کند و به هیجان آورد رسیدن به یک فکر و ایده جدید است. محصولی جدید ، راهی نو ، طرحی تازه و کاری متفاوت میتواند در آن ایجاد انرژی کند  و آنها را برای رسیدن به نمونه عینی  یک ایده ذهنی برانگیزد . کارآفرینان معمولا برای آنحام کارهای خود از ایده های نو کمک می گیرند. ممکن است این ایده و طرح جدید زاییده ذهن خود کارآفرین باشد. در غیر اینصورت از ایده های کارکنان خود کمک می گیرند و به استقبال نظرهای بدیع آنان می روند . به بیان دیگر  مهارت ویژه یک کارآفرین اولا توانایی شناسایی افرادی است که ایده های بکر و عملی را در ذهن دارند. ثانیا توانایی ایجاد فضایی مساعد برای پرورش طرح های آنان است. بدین ترتیب سازمانی که با مدیریت یک فرد کارآفرین فعالیت می کند مرکزی برای رشد و پرورش استعدادها و ایده های ناشناخته  است. ایده هایی که بعضا عجیب و مضحک به نظر می رسند. کارآفرینان بر روی همه این ایده ها  سرمایه فکری ، زمانی و مالی می گذارند تا شکوفا شوند. حتی بسیاری از کارآفرینان بر این باورند که یک ایده موفق آن است که در ابتدا اعجاب همگان را برانگیزد وحتی آنان را به خنده وا دارد .

فرصت : فرصت منبع نوآوری است این جمله ای است که بارها در محافل کارآفرینی مطرح می شود و بسیاری از تئوری های اصلی آنان بر پایه این عقیده است که فرصت و نگاه فرصت گرایانه به امور ، زمینه ساز بسیاری از خلاقیت ها و نوآوری ها است. به همین دلیل نوع نگاه کارآفرینان به وقایع واشیاء اطراف به میزان قابل توجهی با دیگر افراد متفاوت است. کارآفرین هنگام برخورد با وقایع به این می اندیشد که از این موضوع به چه صورت میتوان استفاده کرد و به نهایت سود رسید. کارآفرین در یک نگاه فرصت گرایانه به همه شرایط به عنوان یک عامل برای رسیدن به هدف می نگرد . در بسیاری مواقع تنها کارآفرین است که میداند از یک موضوع چگونه استفاده کند. حتی در مواقعی که وقایع اطراف را پیش بینی می کند و خطر ناشی از نوسانات آن را به عهده می گیرد و در فرایند تولید عامل سامان دهی و مسئول تصمیماتی از این قبیل : "چه تولید شود ؟ چقدر تولید شود ؟ و روش تولید چیست ؟ " است کارآفرین با تشخیص فرصت ها وجمع آوری منابع  مورد نیاز طراحی و اجرای  نقشه ای  را به عهده می گیرد و نتایج بدست آمده را به موقع  و با روشی منعطف جمع آوری می کند. این در حالی است که زمان  او یکی از عناصر اصلی و مهم تلقی می شود. او می داند که این طرح تنها در این زمان نتیجه مطلوب را به دست می دهد.
دیروز زود است و  فردا دیر ، همین امروز ، همین ساعت و همین لحظه!!!

نوآوری و خلاقیت : متداول ترین برداشت از خلاقیت فکری نو و متفاوت به وسیله فردی خلاق است. این فکر نوین یا راه حل ابتکاری ، صرفا به دلیل غیرمعمول بودن آن نیست ، بلکه به این دلیل است که این ابتکار ازنظر دیگران نیز ارزشمند و متناسب با موضوع است.بنابراین به نظر برخی از روانشناسان خلاقیت ترکیبی از قدرت ابتکار ، انعطاف پذیری وحساسیت در برابر نظرهایی است که فرد را قادر میسازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولدیبیندیشد که حاصل آن رضایت خود او واحتمالا خوشنودی دیگران را در پی خواهد داشت. به بیانی دیگر خلاقیت یعنی توانایی خلق افکار جدید بطوریکه این فکر ممکن است به محصول یا خدمت جدید نیز منجر شود. خلاقیت در دایرة المعارف علوم اجتماعی چنین تعریف شده : برخی آن را « توانایی هستی بخشیدن به پدیده ای جدید » تعریف کرده اند و عده ای دیگر آنرا نه بعنوان توانایی بلکه بعنوان « فرایندی روان شناختی یا فرایندهایی که ازطریق آنها محصولات جدید وارزشمند خلق می شوند » تعریف کرده اند. زمانی خلاقیت به عنوان یک خصیصه منحصر به فرد و ذاتی در نظر گرفته می شد ولی امروزه برخی مکاتب فکری معتقدند که خلاقیت قابل آموزش و یادگیری است.پس برای ارائه تعریفی دقیق از خلاقیت باید ابتدا جایگاه نوآوری را مشخص نمود. نوآوری یعنی ارائه محصول ، فرایند وخدمات جدید به بازار اما خلاقیت نیرویی است که در پس نوآوری نهفته است. خلاقیت ارتباط بین تصور و اندیشیدن ایده های نو و ارائه محصول ، فرایند و خدمات نوآورانه است. نوآوری و خلاقیت از اجزای لاینفک کارآفرینی اند و به اعتقاد پیتر دراکر وجود نوآوری در کارآفرینی به قدری ضروری است که می توان ادعا کرد کارآفرینی بدون آن وجود ندارد وخلاقیت نیز بدون نوآوری نتیجه ای نخواهد داشت.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic