"/> "/> آفرینش پویا - مطالب ابر تهیه پایان نامه

شیوه و نحوه نگارش پایان نامه

1. کاغذ و چاپ : کلیه قسمتهای پایان نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کاغذ 7/29*21 (کاغذ A4 ) می باشد. تمامی متن ها روی کاغذ یک رو تایپ می شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و برای مثال با فونت نازنین (Nazanin) یا لوتوس (Lotus) می باشد. اندازه فونتها در سرفصلها، زیربخش ها و متن اصلی رعایت شود.

2. فاصله گذاری و حاشیه بندی : فاصله سطرها در تمامی پایان نامه برابر 5/1 سانتی متر است، اما فاصله سطرها در چکیده برابر 1 سانتی متر معادل single در ورد می باشد. حاشیه سمت راست و بالا مساوی 3 سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر 5/2 سانتی متر می باشد. این حاشیه ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه ها باشد، با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ A3 (بصورت تاخورده) حاشیه رعایت می گردد.

3. شماره گذاری : شماره صفحات آغازین (از اول پایان نامه تا اول متن اصلی) با عدد و به حروف مانند: پنج، شش، ...(اولین صفحه یعنی صفحه عنوان بدون شماره تایپ می گردد) یا با حروف ابجد نوشته می شوند. تمامی صفحات متن اصلی که از مقدمه یا فصل نخست شروع می شود، باید شماره گذاری شوند. شماره گذاری صفحات شامل صفحه های محتوی شکل، جدول، منابع و پیوست نیز می گردد.

     شماره صفحه در پایین و در وسط قرار می گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود 5/1 سانتی متر از لبه پایین است.

     بخش ها و زیربخش ها به عدد شماره گذاری می شوند، بطوری که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:

3-2-4. بیان کننده زیربخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است. 

3-2-4-1. بیان کننده زیربخش 1 از بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است.

4. جدول ها و شکل ها : تمامی شکل ها (تصویرها، نمودارها، منحنی ها) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند. به گونه ای که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند، مثلأ برای جدول های فصل 2، جدول 2-1 و 2-2 و…، برای جدول های فصل 3، جدول 3-1 و 3-2 و …ذکر شود. عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد. چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر می گردد. همچنین لازم است به کلیه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.

5. پانویس یا زیرنویس : در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان بصورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای که بصورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تایپ می شود و در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود. قلم مورد استفاده در زیرنویس می تواند با قلم متن اصلی متفاوت باشد.

6. درج لغات لاتین در متن فارسی : همه نام های لاتین در متن به خط فارسی و در پانویس به لاتین (یا به خط اصلی) با فونت Times New Roman نوشته می شود.

7. نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ : لازم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه جمله کروشه ای باز می شود و مرجع ذکر می گردد. نحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می باشد:

· مراجع به ترتیبی که در متن میآیند شماره گذاری می شوند. در این روش مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و مأخذ ذکر خواهد شد.         

· ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار آن می باشد. برای مثال: (Taylor, 2005)، در این روش،  مراجع به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده در فهرست منابع ذکر می گردد.

در صورت استفاده از هر یک از دو روش، لازم است که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر یکی از شیوه های معروف و شناخته شده باشد.

8. مشخصات جلد پایان نامه:

- جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 میلیمتر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد .

- رنگ جلد در برخی موارد به دلخواه و در برخی موارد با توجه به گرایش و رشته و دانشگاه انتخاب می شوند.

- قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است.

- نوشته های روی جلد بصورت زرکوب چاپ میگردد.

- در قسمت عطف، عنوان پایان نامه، نام نویسنده و سال نوشته و زرکوب می شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

شرح روی جلد پایان نامه

-1 آرم دانشگاه (حدودأ درابعاد cm 4×3) در بالای صفحه

 2- عبارت « دانشگاه  »

 3- نام واحد دانشگاهی (واحد....)

 4- نام دانشکده (دانشکده مربوطه) و نام گروه آموزشی

 5- عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M. A. یا M. Sc.  (M. A. برای رشته های علوم انسانی و M. Sc.  برای رشته های غیرعلوم انسانی)

 6- کلمه « گرایش » و ذکر نام گرایش تحصیلی

 7- کلمه « عنوان » و ذکر عنوان پایان نامه

 8- عبارت « استاد راهنما » و ذکر نام استاد راهنما

 9- عبارت « استاد یا استادان مشاور » و ذکر نام استاد یا استادان مشاور

 10- کلمه « نگارش » و ذکر نام نگارنده

 11- در آخر، تاریخ برحسب فصل یا ماه مربوطه همراه با سال نوشته شود

طرح انگلیسی پشت جلد باید مطابق طرح فارسی باشد. عبارت Supervisorبرای عنوان استاد راهنما و عبارت Advisor  برای عنوان استاد مشاور پیشنهاد می گردد .

تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست باید کاملأ در وسط قرار گیرند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

آیین نامه کارشناسی ارشد در ارتباط با پایان نامه

ماده 15 : تهیه پایان نامه ، آخرین بخش دوره كارشناسی ارشد است كه طی آن دانشجو موظف است ، در یك زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما ، به تحقیق بپردازد.

ماده 16 : استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید كمیته تحصیلات تكمیلی ، از اعضای هیات علمی مؤسسه یا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.
تبصره یک :چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرك دكتری الزامی است.
تبصره دو : در رشته هایی كه استادیار به تعداد كافی وجود ندارد ، استاد راهنما را می توان با تایید كمیته تحصیلات تكمیلی از بین مربیان برجسته مؤسسه و دارای حداقل 10 سال سابقه كار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب كرد.

ماده 17 : دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب كند.موضوع پایان نامه پس از تایید كمیته تحصیلات تكمیلی قطعیت می یابد.

ماده 18 : استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید كمیته تحصیلات تكمیلی از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می شود.

ماده 19 : ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران ، متشكل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل یك نفر نماینده كمیته تحصیلات تكمیلی و دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت می گیرد.

ماده 20 : پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین كل نمرات دانشجو محاسبه می شود.
نمره از 18 تا 20 : عالی
نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب
نمره از 14 تا 16 : خوب
نمره از 12 تا 14 : قابل قبول
نمره كمتر از 12 : غیر قابل قبول

ماده 21 : دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی كه آنرا به پایان نرسانده موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال (های)بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. چنانچه در مواردی ، پایان نامه از سوی دانشجو ارائه شده ، لیكن بعللی دفاع از آن از طرف استاد راهنمای مربوط ، گروه آموزشی و یا واحد دانشگاهی ذیربط ، با تاخیر انجام پذیرد و یا به نیمسال بعد موكول گردد ، نیاز به ثبت نام مجدد از سوی دانشجو نمی باشد. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد كارنامه دانشجو می شود ودر میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

ماده 22 : در صورتی كه پایان نامه ، از نظر هیات داوران، غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی كه از حداكثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نكند ، پایان نامه خود را كامل و باردیگر درزمانی كه هیات داوران تعیین می كنند از آن دفاع نماید. دانشجویانی كه در فرصت تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع كنند از تحصیل محروم شده و مدركی دریافت نمی كند.
تبصره : اعطای گواهی گذراندن واحد های درسی دوره به دانشجویی كه به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می ماند، حسب درخواست دانشجو بلا مانع است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic