"/> "/> آفرینش پویا - مطالب ابر اساتید کارآفرینی

دکتر جمشید عدالتیان شهریاری

•1359-1363 تحصیل در دانشگاه کاسل آلمان در رشته اقتصاد و مدیریت
•1363 فوق لیسانس گرایش مدیریت اقتصادی و محیط زیست کاسل آلمان
•1363-1365 تحصیل در مقاطع فوق لیسانس گرایش مدیریت و اقتصاد
•1365 فوق لیسانس گرایش مدیریت و حمایت از مصرف کننده کاسل آلمان
•1365-1370 تحصیل در مقطع دکترا, اقتصاد, بازاریابی و IT
 1370دکترا در اقتصاد و مدیریت صنعتی کاسل آلمان
•1371 مدیرعامل شرکت کومپاس ایران فعال در زمینه IT گرایش تجارت B2B
•1375 مدیر عامل شرکت پدیده دیناوند
•1378 مدیرمسئول انتشارات پگاهان اندیشه
•1379 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز, تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد, مدیریت
•1380 مدیرگروه آموزشی مدیریت صنعتی تحصیلات تکمیلی
•1381 استاد برگزیده سال 1380 تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
•1381 عضو منتخب هیت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران


•نایب رییس اتاق بازرگانی تهران 81 – اواخر 84
•عضو هیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران از سال 85
•نایب رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق تهران از سال 86

گرایش اصلی علمی
•طرحهای ایجاد و توسعه صنعتی
•مدیریت تولید
•بازار و بازاریابی
•مدیریت استراتژیک
•کیفیت و بهره وری
•IT تجارت الکترونیک و مدیریت اطلاعات (بویژه B2B )
•فرهنگ درون سازمانی

تالیفات و مقالات
•فرهنگ درون سازمانی و ساختار بنگاه های اقتصادی در ایران به زبان آلمانی, کاسل 1991
•کتاب سالانه اقتصادی ایران در دو جلد سال 74-1373 تهران
•کتاب تخصصی صنایع شیمیایی سال 1375 در تهران
•کتاب تخصصی صنایع فلزی سال 1375 تهران
•کتاب تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی سال 1375 تهران
•کتاب تخصصی صنایع فلزی, برق, الکترونیک سال 1376 تهران
•کتاب راهنمای صادرات ایران در دو جلد سال 1377 ایران
•کتاب تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی و ماشین آلات مربوطه سال 1377 تهران
•کتاب تخصصی راهنمای مسافرت ایران سال 1378 ایران
•کتاب راهنمای صادرات ایران در دو جلد سال 1378 ایران
•کتاب سالانه اقتصادی ایران در 3 جلد سال 1379-1380 تهران
•کتب مناطق ششگانه ایران1381

مقالات
•بانکهای اطلاعات و اطلاع رسانی , مجله صنایع , صنایع ملی 11/72
•امکان اشتعال و اشتغال زایی در کشورهای جهان سوم , مجله WUS آلمان, 10/11/75
•نقدی بر روانشناسی بازار (1), مجله سرامیک امروز , آبان 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (2), مجله سرامیک امروز , آذر 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (3), مجله سرامیک امروز , دی 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (4), مجله سرامیک امروز , فروردین 81
•نقدی بر روانشناسی بازار (5), مجله سرامیک امروز ,اردیبهشت 81
•فرهنگ تحول و ارزیابی از دیدگاه مدیریت کیفیت فراگیر تیر 81
•فرآیند مدیریتی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
•مدیریت علمی یا مدیریت سنتی
•مدیریت کیفیت فراگیر
•شناخت رفتار مصرف کننده ایرانی
•ترازیابی Benchmarking راهی برای تعالی سازمانی
•جهانی سازی و همگرایی بنگاههای اقتصادی با آن – چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت
•استراتژی توسعه تجارت الکترونیک
•مهندسی فرهنگی و اقتصاد – ماهنامه مهندسی فرهنگی – شورای عالی انقلاب فرهنگی – شماره سیزده 1386

 

عناوین سخنرانی و سمینارها
•تاثیرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه . دانشگاه کاسل 1984
•بانکهای اطلاعاتی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی تهران 1371
•بانکهای اطلاعاتی و روشهای نوین برای ورود به بازار مشترک . تهران 1373 (مرکز توسعه صادرات)
•نقش بانکهای اطلاعاتی در صادرات . اراک . اداره کل بازرگانی 1374
•نقش بانکهای اطلاعاتی در توسعه صنایع تبدیلی روستایی . مشهد . 1379
•سمینار علمی – کاربردی بازاریابی جهانگردی . تهران 1380
•انسان اقتصادی , انسان اجتماعی , انسان اقتصادی و اجتماعی, دانشگاه آزاد زنجان 1380
•تجارت و صنعت و اندیشه های نوین جهانی . بروجرد 1380
•ارایه مدل تضمین موفقیت بنگاههای اقتصادی , خرم آباد 1381
•آینده کیفیت در ایران , تهران, جهاد دانشگاهی 1381
•میزگرد و سخنرانی در زمینه ترازیابی تیر 1381
•بازاریابی و سخنرانی در زمینه صادرات قطعات خودرو خرداد 1384
•کیفیت درگردشگری . اسفند 1385
•خانه مدیران – اصلاح اقتصادی – جراحی اقتصادی – انقلاب اقتصادی – کدامیک ضرورت امروز اقتصادی ایران است؟ - اسفند 86
•صدها مصاحبه تلویزیونی-رادیویی –مطبوعاتی با موضوعات متنوع اقتصادی
•سمینار تبلیغات و اثربخشی آن – قم 1387

پروژه‌های تحقیقاتی :
•وضعیت صنایع نئوپان در ایران, تهران/کاسل 1983
•بررسی روابط بازرگانی ایران و آلمان , موانع و راه کارها از 1974 تا 1981 تهران/کاسل 1982
•کارتلها و نحوه عملکرد آنها در تعیین قیمت , کاسل 1984
•بررسی و تجزیه تحلیل رفتار مصرف کننده در کاسل(کار گروهی ). کاسل 1985
•بررسی توسعه اقتصادی خدمات در شمال هسن (کار گروهی).کاسل 1984
•اقتصاد و محیط زیست در دریای شمال (کار گروهی)کاسل 1986
•بررسی بازار تهران از نقطه نظر مصرف کننده و عرضه کننده 1986
•بررسی وضعیت بانکهای اطلاعاتی B2B در ایران 1990

پژوهشهای کاربردی :
•بازارسنجی و  امکان صادرات برای صاایران 1378 تهران
•امکان و توسعه صادرات آبزیان برای شرکت چانچو 1379 تهران
•بررسی و بهبود پرداختهای جهانگردان خارجی در ایران برای ثمین کارت 1381 تهران
•بازار کیفیت ایران انجمان مدیان کیفیت ایران در حال اجرا
•ایجاد مرکز تجارت در نیشابور خراسان  در حال اجرا
•طرح جامع بازاریابی منطقه سرخس
•طرح توجیهی برای صنایع غذایی پدیده دیناوند
•مشاوره و اجرا مجری ISO 2000 در اتاق بازرگانی تهران
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 9000 در شرکت پایا
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت در کانون تبلیغاتی
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت با شرکت الکون شعبه تهران
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت با شرکت چانچو ایران
•مشاوره بازاریابی ثمین کارت
•مشاوره تدوین استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی بازاریابی آپادانا سرام
•مشاوره بندر امام خمینی

مشاغل :
•مدیر عامل شرکت پدیده دیناوند از 1375 تا کنون
•مشاور در زمینه مدیریت و سرمایه گذاری در خاورمیانه از 1986
•بنیانگذار بانک اطلاعات تجاری B2B براساس استاندارد جهانی 1992
•همکاری با کومپاس بین الملل از 1989 در زمینه بانک اطلاعات B2B
•مدیر مسئول انتشارات پگاهان اندیشه (ناشر کتابهای اطلاع رسانی)
•مدیرمسئول شرکت خدمات مهندسی کومپاس ایران
•استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز , تحصیلات تکمیلی از 1379
•مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی
•عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
•عضو انجمن مشاوران مدیریت کیفیت ایران
•مشاور مدیریت در زمینه کیفیت, ترازیابی و مدیریت استراتژیک و بازرگانی
•اجرای دوره های آموزشی کاربردی
•مشاور ده ها شرکت و کارخانه

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر نسرین عسگری

سوابق تحصیلی:
دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس  (1379 -1384)،
عنوان پایان نامه:  تحلیل پارامترهای سیستم موجودی در مدیریت زنجیره تأمین در حالت چندهدف
فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تهران (1376-1378)،
عنوان پایان نامه:  بررسی مدل یک خریدارـ‌چند فروشنده با قیمت‌های متفاوت در سیستم مدیریت زنجیره عرضه
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف  (1372-1376)

برای مشاهده متن کامل رزومه بر ادامه مطلب کلیک فرمایید .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر نظام الدین فقیه

• Ph. D. in Industrial Management, 1980, Surrey University
• M. S. in Industrial Management, 1977, Surrey University
• B. S. in Industrial Management, 1976, Surrey University

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر کامبیز طالبی

کارشناسی مهندسی فیزیک از دانشگاه پونا هند در سال 1984
کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه پونا هندوستان در سال 1992

مقالات و کتاب ها:
1- چاپ مقاله " کارآفرینی و استراتژی توسعه " در مجله دانش مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – سال 1383
2- چاپ سه مقاله تحت عناوین، آشنایی با نسل‌های کارآفرینی، نوآوری و کارآفرینی، انتقال تکنولوژی و تکنوآفرینان در ژورنال SEMDI و ژورنال Technoexchange
3- چاپ مقاله " کارآفرینان و رشد صنایع کوچک " د رمجله بین‌المللی ISBM ( ژورنال بین المللی مشاغل )
4- چاپ مقاله " کارآفرینی موتور رشد " در مجله پژوهشی مرکز توسعه مدیریت‌های نوین دانشگاه دهلی نو
5- ارائه مقاله داوری شده در کنفرانس UNCETAD در خصوص الگوهای جدید کارآفرینی در اقتصاد مبتنی بر دانش محور ژنو – سوئیس 2003
6- ارائه مقاله ( مورد تائید داوری و در دست چاپ ) تحت عنوان محیط کارآفرینی و رشد SMEs در ایران به زیان لاتین در ژرنال انگلیسی دانشگاه تهران: THE JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP
7- تالیف کتاب: تجربه 20 کشور جهان در توسعه شرکتهای کوچک و متوسط ( انتشارات کارآفرینان بصیر 1380 )
8- ارائه مقاله داوری شده ( جزو مقالات برتر ) در سمینار نظام آموزش و اشتغال تحت عنوان " ضرورت نگاه نو نظام آموزش عالی به توسعه نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور " در دانشگاه تربیت مدرس خرداد 1384
9- چاپ مقاله در ژورنال JSBM آمریکا که جزو ژرنالهای ISI می‌باشد.
10- حضور در 5 کنفرانس بین المللی در کشورهای ژاپن ( سازمان بهره‌وری آسیایی )، هندوستان ( کنفرانس جهانی کارآفرینی دهلی نو )، کنفرانس بهره‌وری سنگاپور، کنفرانس توسعه مدیریت کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد مبتنی بر دانایی ( دهلی نو 1998 ) و کنفرانس توسعه کارآفرینان تکنولوژی مدار در اجلاس سالیانه آنکتاد ( ژنو 2002)
11- مقاله: سازمانهای فردا و ضرورت بکارگیری مدیری کارآفرینی مبتنی بر دانش چاپ در ژورنال management science ( ISI )
12-کتاب کارآفرینی استراتژیک ( آماده چاپ )
13- کتاب استراتژی‌های توسعه بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی ( آماده چاپ )

علایق پژوهشی:
    * کارآفرینی و استراتژی توسعه
    * کارآفرینان و رشد صنایع کوچک
    * الگوهای جدید کارآفرینی در اقتصاد مبتنی بر دانش محور
    * محیط کارآفرینی و رشد SMEs
    * استراتژی توسعه شرکتهای کوچک و متوسط
    * مدیریت دانش
    * مدیریت استراتژیک کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر عباس بازرگان

    * B. S. Mathematics, University of Tehran, Tehran, 1960-1964
    *  Certificate in Applied Statistics, Indian Statistical Institute, Calcutta (India), 1965
    *  M. S. Mathematical Statistics, University of Tehran, Tehran, 1964-1966
    *  Graduate Studies in Statistics, University of Chicago, Chicago (USA), 1967-1968
    *  Diploma in Educational Planning, IIEP/UNESCO, Paris, 1972
    *  Ph. D. Educational Research, University of Pittsburgh, PA (USA), 1972-1974.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

نوشته شده در تاریخ جمعه 5 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر محمد رضا زالی

سوابق تحصیلی :
دکتری مدیریت گرایش سیستم - رفتار از دانشگاه تهران در سال 1382
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی از دانشگاه تهران در سال 1375
کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1372

رزومه کامل دکتر زالی شامل کتب ، مقالات و سوابق تحقیقاتی و اداری در ادامه مطلب آمده است .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر بهروز زارعی

در سال 1369 در مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند . مدرک کارشناسی ارشد را در همان رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1373 اخذ نمودند . در سال 1380 نیز دکترای مدیریت سیستمها از دانشگاه لنکستر انگلستان را اخذ نمودند .

دوره های کوتاه مدت:
    * تحلیل خروجی های شبیه سازی، برگزار کنندهOperational Research Society: Simulation Study Group، دانشگاه وارویک انگلستان، 9 می 2001 
    * محاسبات با عملکرد بالا به کمک سیستم عامل Linux، برگزار کننده دانشکده کامپیوتر دانشگاه منچستر انگلستان، 4-15 سپتامبر 2000
    * نرم افزارهای شبیه سازی و ابعاد یکپارچه سازی آنها، برگزار کننده Operational Research Society: Simulation Study Group، دانشگاه لنکستر انگلستان، جولای 2000
    * موازی سازی محاسبات با OpenMp، برگزار کننده CSAR، دانشگاه منچستر انگلستان، جولای 2000
    * MPI مقدماتی و پیشرفته، برگزار کننده CSAR، دانشگاه منچستر انگلستان، مارس 2000
    * تعیین اعتبار و صحت مدلهای شبیه سازی در عمل، برگزار کننده Operational Research Society: Simulation Study Group، دانشگاه وارویک انگلستان، فوریه 1999

ارائه مقالات:
ارتقاء نقش تشکلهای غیر دولتی بخش صنعت، سالن اجلاس سران، تهران، مرداد 1382
- دولت الکترونیک و قابلیت های آن در ایران، ارایه برای شورای برنامه ریزی استانهای مختلف کشور، 1383-1382
- ارایه مقاله Discrete event simulation on Cray T3E: Some experiencesبرای High Performance Computing Group دانشگاه منچستر، دسامبر 2000
- ارایه مقاله Performance Analysis of Automatic Lookahead Generation: A case of control flow graph modelling using a modified CMB algorithm در کنفرانس OR42، سوانزی انگلستان، 14-11 دسامبر 2000
- ارایه مقاله Virtual Topology and Clustering: Two Vital Concerns in Micro Simulation of a Macro Problemدر هشتمین سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا، دانشگاه UMIST انگلستان، 7-5 می 2000
- ارایه مقاله A Review of Parallel discrete event simulation در کنفرانس YOR 11، دانشگاه کمبریج انگلستان، 30-28 مارس 2000
- ارایه مقاله Distributed Simulation of Stocking Policy: Modelling Issues در ششمین سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا، دانشگاه منچسترانگلستان، 9-8 می 1999
- ارایه مقاله Simulation of Stochastic Multi-period Transportation Problem در کنفرانس OR40، دانشگاه لنکستر انگلستان، 9-8 سپتامبر 1998
- ارایه مقاله Application of Network Theory and AHP in Urban Transportation to Minimise Earthquake Damages در کنفرانسOR40، دانشگاه لنکستر انگلستان، 9-8 سپتامبر 1998
- ارایه مقاله Some applications of Discrete-Event Simulation in Management Science در چهارمین سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا، لندن، 6-5 جولای 1998
-  تعیین اولویت فرایندهای مخابراتی برای پیاده سازی مهندسی مجدد، کنفرانس بین المللی مدیریت، 1386
Measuring the Media Continuum in the Small and Medium Tourism Enterprises, ICIM 2007, Japan,     Oct. 2007.
- ارایه چارچوبی برای برنامه ریزی توسعه شهرداری الکترونیک در ایران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری  الکترونیکی، تیر 1386. -
 A SERVQUAL Assessment of the G2G Services in Iran, The 7th IFIP Conference on e-business, e-services, and e-society (I3E 2007), Wuhan, China, 10-12 Oct. 2007.  
- کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب مدلی برای توسعه فناوری اطلاعات در ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 21-20 تیر ماه 1386، مرکز تحقیقات نیرو.
- تحلیل و بهبود زنجیره تامین محصولات کشاورزی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 21-20 تیر ماه 1386، مرکز تحقیقات نیرو.
Measuring the Performance of G2G Services, E-Gov 07, Regensburg, Germany, 2007.
A Framework for the Introduction of E-Government Research Areas: Case of Science Direct, E-Gov 07, Regensburg, Germany, 2007.
- بهبود قابل توجه عملکرد پروژه ها: مطالعه مقایسه ای مهندسی مجدد فرایندها و مهندسی ارزش، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 2-1 اسفند، سالن همایش های رازی، 1385.
- اخذ و بازنمایی دانش تاخیرات در پروژه‌های پتروشیمی، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 2-1 اسفند، سالن همایش های رازی، 1385 – مقاله برگزیده.
- اخلاق در علوم کامپیوتر: پِیشِنه، ابعاد و نگرشها، همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات، 1385.
- شناسایی عوامل تاخیرات سازندگان تجهیزات پروژه‌های پتروشیمی، کنفرانس مدیریت پروژه، سالن همایش های اجلاس، 14-15 اسفند 1384.
- طراحی یک متدلوژی برای شناسایی تاخیرات پروژه‌های بزرگ و ارایه راهکارهای بهبود – مطالعه موردی: پروژه‌های پتروشیمی، کنفرانس مدیریت پروژه، سالن همایش های اجلاس، 14-15 اسفند 1384.
- ارزیابی عملکرد پروژه های مهندسی مجدد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، 29 آذر تا 1 دی ماه 1384.
- طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای کاهش صدمات ناشی از زلزله بر شبکه حمل و نقل شهری به کمک بهینه سازی شبیه سازی، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 22-20 آذر 1384
- بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 22-20 آذر 1384.
- بهینه سازی شبیه سازی در خطوط تولید با استفاده از SA، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 22-20 آذر 1384.
- ضرورت تعیین خوشه های رقابتی بخش تعاون، کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد، 15-14 اردیبهشت 1384 
- توسعه ستاد الکترونیکی دولت و نظام دولت با دولت(GtoG) دولت الکترونیکی ایران: دیدگاهها، تجارب، و افق آینده، کنفرانس تجارت الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383 
- سیاستگذاری محیط زیست، اولین کنفرانس ملی فرهنگ زیست محیطی، تهران، تیر  1383 
- ارائه یک متدولوژی برای شبیه‌سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه‌های دولت، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه امیر کبیر، سالن اجلاس سران، تهران، تیر 1383  
- بهینه‌سازی شبیه‌سازی در خطوط تولید با استفاده ازSA، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه امیر کبیر، سالن اجلاس سران، تهران، تیر 1383  
- مقاله یزد
- توسعه یک مدل پشتیبان تصمیم برای مدیریت فرایندها در سازمانهای دولتی در چار چوب توسعه دولت الکترونیک ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت 82، دانشگاه صنعتی شریف، سالن اجلاس سران، دی 1382  
- مقاله A Strategic Perspective on the Future of E-Commerce in Iran and the Role of the Prospective E-Government in its Implementation، کنفرانس بین المللی مدیریت 82، دانشگاه صنعتی شریف، سالن اجلاس سران، دی 1382
- طراحی مفهومی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای فرایندهای بخش دولت، پنجمین کنفرانس سیستمهای هوشمند، دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان  1382
- BSC و EFQM: تعامل یا تقابل، کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تابستان 1381،
- مقاله A Simulation Based Costing in Service Industry در مجموعه مقالات کنفرانس MESM 2002، شارجه، امارات متحده عربی، صفحات 65-61، پاییز 1381
- مقاله Reengineering and Decision Support for National Higher Education System، در مجموعه مقالات کنفرانسIFORS 2002، ادینبورگ اسکاتلند، جولای 2002 
- مقاله A taxonomic review of parallel and discrete-event simulation در مجموعه مقالات کنفرانس European simulation symposium 2000، هامبورگ آلمان، 31-28 سپتامبر 2000  
- مقاله Discrete-event simulation on Cray T3E: Some experiences در مجموعه مقالات کنفرانس 6th European SGI/Cray MPP Workshop، صفحات 117-107، منچستر انگلستان، 8-7 سپتامبر 2000  
- مقاله Parallel simulation of modular manufacturing systems در مجموعه مقالات کنفرانس 4th International Conference on Engineering Design and Automation، صفحات 290-285، اورلاندو آمریکا، 30 ژانویه تا 2 آگوست 2000
- مقاله Current Trends in parallel and distributed simulation در مجموعه مقالات هفتمِن سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا، صفحات 21-20، منچستر انگلستان، می 1999 
- مقاله Simulation of the Budget accumulations، در مجموعه مقالات 49th conference and congress of FID، جایپور هند، 17-11 اکتبر 1998 
- مقاله Analysis of simulation in the process of establishing databases در مجموعه مقالات 48th conference and congress of FID، صفحات 354-346، گراتز اتریش، 25-20 اکتبر 1996
- مقاله Successful accomplishment of quality assurance in IRANDOC در مجموعه مقالات 48th conference and congress of FID، صفحات 203-199، گراتز اتریش، 25-20 اکتبر 1996 
- ارزیابی شبکه های شهری، در مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، بهار 1373  
- طراحی مدلی برای حداقل نمودن آسیب شبکه های درون شهری در هنگام زلزله، کنفرانس بین المللی توسعه شهری و شهرهای جدید، اصفهان، پاییز 1372
· An adaptive approach for implementing e-Government in Iran, Journal of government Information, Volume 30, Issue 5-6, 539-790, 2004 -
- تبیین قابلیت های تحقیق در عملیات در مدیریت محیط زیست، مجله علمی-پژوهشی محیط شناسی، 1384-
- اشکال ارتباطات بین سازمانی، مدیریت و توسعه، 18، صفحات 22-37-
Application of Network Theory and AHP in Urban Transportation to Minimize Earthquake Damages"(with Mohammad Modarres), Journal of the Operational Research Society, 53, 1308-1316, 2002.
    * “Performance Analysis of the Automatic Lookahead Generation by Control Flow Graph: Some Experiments”(With M. Pidd), Simulation Practice and Theory, 8, 511-527, 2001.
    * "Simulation for Business Process Re-engineering: Case Study of A Database Management System", Journal of Operational Research Society, 52(12), 1327-1337, 2001.pdf "Parallel Simulation for Business Process Re-Engineering", International Journal of Computer research: special issue in parallel processing, 10(4), 139-154, 2001.
- شبیه سازی بودجه در فرایند تولید اطلاعات، اطلاع رسانی، (2و1)14، 1379 pdf
- پیاده سازی موفقیت آمیز روشهای تضمین کیفیت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، اطلاع رسانی، (1)12، صفحات 70-65، 1376
- تجزیه و تحلیل فرایند تولید پایگاه های داده، اطلاع رسانی، (1)12، صفحات 51-38، 1376

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز در سال 1373
دکتری مدیریت سیستمها از دانشگاه تهران در سال 1380

برای مطالعه مقالات ، سوابق پژوهشی و تحقیقاتی و فعالیتهای اجرایی دکتر جهانگیر یدالهی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .
در ضمن متن کامل تعدادی از مقالات دکتر در بخش مقالات آفرینش پویا نیز درج گردیده است که می توانید از آنجا دانلود و مطالعه فرمایید .


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر نرگس ایمانی پور

تحصیلات:
دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس(1375-1383)،
عنوان پایان نامه: برنامه ریزی فرایند و زمانبندی یکپارچه در سیستم ساخت و تولید انعطاف پذیر کارگاهی با توابع هدف چندگانه
فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس (1375-1377)،
عنوان پایان نامه: حل مسأله تولیدکارگاهی انعطاف پذیر با در نظرگرفتن جرایم زودکرد و دیرکرد
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف(1370-1374)

مقالات:
    *  ایمانی پور, نرگس, و ذگردی, سید حسام الدین , ”برنامه ریزی فرایند و زمانبندی تولیدکارگاهی یکپارچه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع“,نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، شماره 60، جلد دوم، 73-86، پاییز و زمستان 1383.
    * Imanipour, N. , and Zegordi, S. H. , "A Heuristic Approach based on Taboo Search  for Early/Tardy Flexible Job Shop Problem", Scientia, v. 13, nu. 1, 1-13, 2006

علایق پژوهشی:
    * الگوهای تصمیم گیری کارآفرینانه
    * برنامه ریزی و تدوین طرح کسب و کار
    * مدیریت تغییر و تحول
    * مدیریت پروژه های کارآفرینی

فعالیت های اجرایی:
    * کارشناس ارشد شرکت ملی نفت ایران-معاونت منابع انسانی/تشکیلات و روشها، (1381-1384).
    * همکار پروژه مهندســی مجـدد و بازآرایـی ساختار وزارت کـار, مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری دانشگاه تربیت مدرس (1378-1379).
    * اندازه گیری عملکرد و بهره وری در یک واحد قطعه ساز خودرو(1378).
    * ارزیابی و طبقه بندی مشاغل در یک واحد تولیدی.
    * طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی حقوق و دستمزد در یک شرکت خدمات رایانه ای.

سوابق آموزشی:
استادیار دانشکده کارآفرینی-دانشگاه تهران(مهر 1386 تا کنون)
استادیار دانشکده مدیریت-دانشگاه تهران(آذر 1384 تا مهر 1386).
مدرس حق التدریس دانشگاههای تربیت مدرس و الزهرا (1383-1384)
تدریس دروس ریاضیات و فیزیک (دبیرستان) , مؤسسه آموزشی قلم، ( 1371-1378).

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 شهریور 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic