"/> "/> آفرینش پویا - مطالب مرداد 1391

كارآفرینی بدون ریسك پذیری معنی ندارد

ریسک یعنی احتمال هرچیزی به جز آن چیزی که انتظارش را داریم. تمایل به مخاطره پذیری یعنی پذیرش مخاطره های معتدل که می توانند از طریق تلاش های شخصی مهار شوند. در هر مخاطره یک عنصر اصلی به نام احتمال شکست در ایجاد آن نقش دارد. مخاطره هایی که کارآفرینان می پذیرند متفاوت است مثلا آنها با سرمایه گذاری مخاطره مالی را میپذیرند و با ترک شغل خود مخاطره شغلی را . عده ای کارآفرینان را عاشق مخاطره می دانند در حالیکه واقعا چنین نیست. کارآفرین شخصی میانه رو است که حساب شده مخاطره می کند. او لزوما به دنبال فعالیت پر مخاطره نیست بلکه مقدار متوسطی از مخاطره را که برای شروع فعالیت اقتصادی معمولی تلقی می شود می پذیرد و در این حد حاضر می شود پول ، امنیت ، شهرت و موقعیت خود را به مخاطره بیاندازد. آنها هرگز قمار نمی کنند بلکه در اقدام به مخاطره بسیار حساب شده  و با دقت عمل می کنند و تمام تلاش خود را به کار می بندند تا احتمالات را به نفع خود تغییر دهند. کارآفرین از جنب و جوش کارهای بزرگ لذت می برد. ولی هیچگاه دست به قمار نمی زند. او خود را درگیر ریسک های پایین نمی کند زیرا جنب وجوش کافی ندارد و از ریسک های بالا نیز دوری می کنند زیرا احتمال موفقیت درآنها پایین است. بنابراین او خواهان کارهای بزرگی است که دست یافتنی باشد. به بیان دیگر کارآفرین از انحام کارهای دشوار اما واقع بینانه با بکارگیری مهارت خود احساس خرسندی می کند. گستردگی کسب و کار سبب می شود مسائل و فرصتها نیز بیشتر و پیچیده تر شود. این رشد وتوسعه مسائل ایجاب می کند که شخص از تصمیم گیری نهراسد و تن به پذیرش ریسک دهد. شخص کارآفرین ریسک را قبول میکند و میداند که احتمال شکست نیز وجود دارد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

اهمیت دانش و اطلاعات در كارآفرینی

توانایی در گرو دانایی است. به زبان امروزی تر اگر می خواهی به موفقیت دست یابی باید اطلاعات لازم را داشته باشی این همان راه حلی است که گذشتگان ما سالها پیش به آن دست یافته اند. زندگی در عصر اطلاعات ایجاب می کند که اولا دانش لازم برای راه اندازی یک کسب و کار را به دست آوریم. ثانیا دانش خود را مدام با دانش روز دنیا تطبیق بدهیم و به آن گره بزنیم ولی به آن پایبند نباشیم زیرا می دانیم آنچه دانش فردا به ما می آموزد دانش دیروز نیاموخته است. پس رسدن به اطلاعات روز در گرو نسبی و قابل تغییر دانستن است اطلاعات دیروز است. البته کسب دانش لزوما تحصیلات دانشگاهی را ایجاب نمی کند. نمی توان تاثیر تحصیلات دانشگاهی  را در موفقیت فرد انکار کرد ولی بارها با نمونه هایی از کارآفرینان برخورد کرده ایم  که نه تنها از تحصیلات  آکادمیك بی بهره بوده اند بلکه حتی سواد خواندن و نوشتن را هم ندارند ولی در زمینه کسب و کار خود اطلاعات زیادی داشته اند. از همین روست که یک فرد کارآفرین دائما در حال کسب اطلاعات است .
 کنجکاوی و جست و جوی دائم برای دانستن و فهمیدن انرژی نهفته در وجود اوست که از طریق بانک های مختف اطلاعاتی به آن جواب مثبت داده شده است. یک فرد کارآفرین کتاب های متنوعی مطالعه می کند و فیلم هایی با مضامین گوناگون تماشا می کند روزنامه ، اینترنت ، تجربیات دیگران و هر روش دیگری راه هایی است که برای دستیابی به اطلاعات از آن استفاده می کند. اطلاعاتی که ممکن است تا آخر عمر نیز مجبور به استفاده از آن نشود .ولی می داند می تواند آنرا به افرادی  که به آن نیاز دارند منتقل کند. بنابراین خصیصه یک کارآفرین تنها جذب اطلاعات  نیست 
بلکه انتقال دانش و اطلاعاتی  که با مشقت بسیار به دست آورده می تواند برای او بسیار ارضاء کننده باشد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

مدیریت و كارآفرینی

اولین و اصلی ترین مشخصه یک کارآفرین استقلال طلبی اوست او از محیط کاری خود ناراضی است و با تجربه ای که در همان جا اندوخته است به تاسیس شرکت یا راه اندازی  کسب و کار دیگری دست می زند که بی ارتباط با فعالیت قبلی او نیست. در نتیجه مدیریت و سرپرستی  کسب و کار جدید به عهده خود کارآفرین است. راهکارهای مدیریتی  که کارآفرینان پس از استقلال از محیط کاری قبلی خود در نظر می گیرند معمولا از مدیران شرکت های دیگر متمایز است . یک مدیریت کارآفرینانه ویژگی هایی دارد که در یک شرکت با بروکراسی امروزه تعریف شده نیست. نگاه یک مدیر کارآفرین به کارکنان و شرکت نیز با نگاه سایر مدیران بسیار متفاوت است. او آنها را با توجه به افکار و اندیشه های بکر و کارآمدی که دارند همانند معدن استخراج نشده ای می پندارد که باید راهی برای دستیابی به گنجینه وجودی هر کدام از آنها بیابد. اینگونه است که در یک کسب و کار کارآفرینانه  ارزش یک انسان به درستی حفظ می شود و زمینه شکوفایی استعدادهای او فراهم می گردد. بیشتر کارآفرینان ساعات زیادی از روز را کار می کنند اما رضایت خاطر آنان زمانی فراهم می  شود که با وجود محدودیت های اقتصادی و محیطی خود تصمیم می گیرند و کارها را به شیوه خود انجام می دهند. طبق برنامه عمل می کنند و سودی را که خود ایجاد کرده اند برداشت می کند. بطور کلی مدیریت کارآفرینانه ناشی از دستیابی فرد به نوعی بصیرت در مورد انسانها ، شرایط و مسائل اطراف است. نوعی نگرش که او را به مدیریت تمامی این عوامل برای رسدن به هدف خاص که همانا تولید و خدمت است سوق میدهند. مطمئنا در برخورد با مدیر کارآفرین تفاوت های بارزی را میان او و سایر مدیران غیر کارآفرین می توان یافت.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

تلاش و پشتكار خاص كارآفرینانه

کارآفرین میداند که هیچ تغییری بدون تلاش و پافشاری حاصل نمی شود و به آسانی میسر نمی گردد . او معتقد است که نیروی اراده می تواند  فکر را تحت فرمان و تسلط خود قرار دهد. برای تمرز به کمی تمرین نیازمندیم. تلاش همواره با اراده کارآفرین توام است و او به این باور رسیده است که قطعه مشترک تمام موفقیت ها تلاش و پشتکار است و استعداهای بزرگ بدون  مقاومت  و ایستادگی در راه رسیدن به آن  نا فرجام می ماند. پس برای رسیدن به آمال و ایده ها  به جز قریحه و استعداد عامل تعیین کننده دیگری نیز مورد نیاز است و آن ایستادگی در راه هدف است. اگر شخصی اراده کند خواهد دید که موانع یک به یک از پیش پایش برداشته می شوند و اهدافی که ابتدا دست نیافتنی جلوه می کرد در دسترس قرار خواهد گرفت. رمز کار در این است که هدف پیوسته در مقابل چشم آدمی مجسم باشد و فرصتی به دلیل ضعف اراده از دست داده نشود. افرادی که اراده بالایی دارند  این ویژگی ها را دارند :اعتماد به نفس ، اعتقاد به کنترل سرنوشت خود ، اعتقاد به اینکه موفقیت بیشتر حاصل تلاش بیشتر است.« پشتکار خصیصه ای بزرگ در انسان است. این خصیصه در همه انسانها نهفته است. در کودکی هنگامیکه راه رفتن را می آموختیم ازخود پشتکار نشان می دادیم بارها و بارها به زمین می خوردیم  ولی دوباره بلند می شدیم و دوباره می کوشیدیم تا اینکه موفق شدیم. ما بیشتر پیشرفت های خود را مدیون  تلاشمان هستیم. هیچ چیزدر این دنیا جای پشتکار را نمیگیرد حتی استعداد . زیرا دنیا پر از آدم های با استعداد ناموفق است حتی تحصیلات هم جای تلاش را نمی گیرد. آدم های تحصیل کرده ی ناکارآمد زیادند. پشتکار و تصمیم قدرت اصلی رسیدن به موفقیت هستند » .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

نگاه كارآفرینانه ضرورتی اجتناب ناپذیر

شاید عجیب به نظر برسد که کارآفرینان و افراد موفق در حوزه اقتصاد از افکار خاصی برخوردارند. آنها در مسیر رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود  به نتایجی می رسند که نگرش آنها را به وقایع اطراف شکل می دهد  و آنها به نوعی از ایدئولوژی مدیریتی دست می یابند  که دلیل موجه بسیاری  از اعمال بظاهر عجیب آنهاست . ممکن است اعمال عجیب وتعرف نشده ای ار آنان ببینید و از عهده  توجیه آنان بر نیایید و با خود بیاندیشید که کارآفرینان کارهایی غیر طبیعی انجام می دهند ولی در واقع پایه و اساس کارهای آنان بر عقایدی است که بر اساس تجربه به  آن دست یافتند. نوع نگرش کارآفرینان  و عقاید پایه ای آنها سبب می شود مثبت نگر باشند و در عین حال واقع گرا بیندیشند. نوع دوست باشند ولی بیش از هر کسی  برای خود احترام قائل شوند. به ماوراء اعتقاد داشته باشند  ولی برای کسب ثروت تلاش کنند هر حادثه و رویدادی را در جهان نتیجه اعمال خود انسانها بدانند که به شکلی دیگر به آنها رجوع کرده است. بنابر این به فکر دستیابی به خیر مطلق هستند و در جهت رسیدن  به آن از نیکی به انسانها غافل نمی مانند و با این حس خیرخواهی  خود را در معرض تمام نیکی ها قرار می دهند. آنها می دانند که قدرت و فیض ، یک منبع لایتناهی  که همه موجودات از تمام جهات به آن نیازمندند و موجودیت خود را از او میگیرند ولی برای رسیدن به هر موفقیت نهایت تلاش را ازخود نشان می دهند. آنها معتقدند که در دنیا هیچ خیر وشری بدون پاسخ نمی ماند. پس از آسیب رساندن به دیگران حذر می کنند و طالب افتاده فیض اند. در نظر کارآفرینان شکست در این جهان وجود ندارد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

فرصت ، ایده ، خلاقیت و نوآوری از نگاه دكتر احمدپور داریانی

ایده : یکی از مسائلی که می تواند یک کارآفرین را ذوق زده کند و به هیجان آورد رسیدن به یک فکر و ایده جدید است. محصولی جدید ، راهی نو ، طرحی تازه و کاری متفاوت میتواند در آن ایجاد انرژی کند  و آنها را برای رسیدن به نمونه عینی  یک ایده ذهنی برانگیزد . کارآفرینان معمولا برای آنحام کارهای خود از ایده های نو کمک می گیرند. ممکن است این ایده و طرح جدید زاییده ذهن خود کارآفرین باشد. در غیر اینصورت از ایده های کارکنان خود کمک می گیرند و به استقبال نظرهای بدیع آنان می روند . به بیان دیگر  مهارت ویژه یک کارآفرین اولا توانایی شناسایی افرادی است که ایده های بکر و عملی را در ذهن دارند. ثانیا توانایی ایجاد فضایی مساعد برای پرورش طرح های آنان است. بدین ترتیب سازمانی که با مدیریت یک فرد کارآفرین فعالیت می کند مرکزی برای رشد و پرورش استعدادها و ایده های ناشناخته  است. ایده هایی که بعضا عجیب و مضحک به نظر می رسند. کارآفرینان بر روی همه این ایده ها  سرمایه فکری ، زمانی و مالی می گذارند تا شکوفا شوند. حتی بسیاری از کارآفرینان بر این باورند که یک ایده موفق آن است که در ابتدا اعجاب همگان را برانگیزد وحتی آنان را به خنده وا دارد .

فرصت : فرصت منبع نوآوری است این جمله ای است که بارها در محافل کارآفرینی مطرح می شود و بسیاری از تئوری های اصلی آنان بر پایه این عقیده است که فرصت و نگاه فرصت گرایانه به امور ، زمینه ساز بسیاری از خلاقیت ها و نوآوری ها است. به همین دلیل نوع نگاه کارآفرینان به وقایع واشیاء اطراف به میزان قابل توجهی با دیگر افراد متفاوت است. کارآفرین هنگام برخورد با وقایع به این می اندیشد که از این موضوع به چه صورت میتوان استفاده کرد و به نهایت سود رسید. کارآفرین در یک نگاه فرصت گرایانه به همه شرایط به عنوان یک عامل برای رسیدن به هدف می نگرد . در بسیاری مواقع تنها کارآفرین است که میداند از یک موضوع چگونه استفاده کند. حتی در مواقعی که وقایع اطراف را پیش بینی می کند و خطر ناشی از نوسانات آن را به عهده می گیرد و در فرایند تولید عامل سامان دهی و مسئول تصمیماتی از این قبیل : "چه تولید شود ؟ چقدر تولید شود ؟ و روش تولید چیست ؟ " است کارآفرین با تشخیص فرصت ها وجمع آوری منابع  مورد نیاز طراحی و اجرای  نقشه ای  را به عهده می گیرد و نتایج بدست آمده را به موقع  و با روشی منعطف جمع آوری می کند. این در حالی است که زمان  او یکی از عناصر اصلی و مهم تلقی می شود. او می داند که این طرح تنها در این زمان نتیجه مطلوب را به دست می دهد.
دیروز زود است و  فردا دیر ، همین امروز ، همین ساعت و همین لحظه!!!

نوآوری و خلاقیت : متداول ترین برداشت از خلاقیت فکری نو و متفاوت به وسیله فردی خلاق است. این فکر نوین یا راه حل ابتکاری ، صرفا به دلیل غیرمعمول بودن آن نیست ، بلکه به این دلیل است که این ابتکار ازنظر دیگران نیز ارزشمند و متناسب با موضوع است.بنابراین به نظر برخی از روانشناسان خلاقیت ترکیبی از قدرت ابتکار ، انعطاف پذیری وحساسیت در برابر نظرهایی است که فرد را قادر میسازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولدیبیندیشد که حاصل آن رضایت خود او واحتمالا خوشنودی دیگران را در پی خواهد داشت. به بیانی دیگر خلاقیت یعنی توانایی خلق افکار جدید بطوریکه این فکر ممکن است به محصول یا خدمت جدید نیز منجر شود. خلاقیت در دایرة المعارف علوم اجتماعی چنین تعریف شده : برخی آن را « توانایی هستی بخشیدن به پدیده ای جدید » تعریف کرده اند و عده ای دیگر آنرا نه بعنوان توانایی بلکه بعنوان « فرایندی روان شناختی یا فرایندهایی که ازطریق آنها محصولات جدید وارزشمند خلق می شوند » تعریف کرده اند. زمانی خلاقیت به عنوان یک خصیصه منحصر به فرد و ذاتی در نظر گرفته می شد ولی امروزه برخی مکاتب فکری معتقدند که خلاقیت قابل آموزش و یادگیری است.پس برای ارائه تعریفی دقیق از خلاقیت باید ابتدا جایگاه نوآوری را مشخص نمود. نوآوری یعنی ارائه محصول ، فرایند وخدمات جدید به بازار اما خلاقیت نیرویی است که در پس نوآوری نهفته است. خلاقیت ارتباط بین تصور و اندیشیدن ایده های نو و ارائه محصول ، فرایند و خدمات نوآورانه است. نوآوری و خلاقیت از اجزای لاینفک کارآفرینی اند و به اعتقاد پیتر دراکر وجود نوآوری در کارآفرینی به قدری ضروری است که می توان ادعا کرد کارآفرینی بدون آن وجود ندارد وخلاقیت نیز بدون نوآوری نتیجه ای نخواهد داشت.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

آموزش كارآفرینی در دانشگاه ها : ( چهارچوبی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های كارآفرینی )

چكیده :
هدف این تحقیق تهیه چهارچوبی برای طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزش كارآفرینی در دانشگاه ها بوده است. نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری آن دو گروه فعال در دانشگاه های دولتی است كه در اجرای طرح « كاراد » مراكز كارآفرینی در آنها تشكیل شده است ( اعضای هیات علمی، مدیران ). بر اساس جدول نمونه گیری « مورگان و كوهن » تعداد 269 نفر (شامل 102 نفر از مدیران و 167 نفر از اعضای هیات علمی) با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. با انجام مطالعات اولیه و مصاحبه های اكتشافی مولفه های اولیه در زمینه موضوع شناسایی و در یك ساختار منظم (مدل اولیه) قرار گرفت. با استفاده از این مولفه ها پرسشنامه ای تهیه و پس از به دست آوردن روایی و اطمینان از اعتبار آن (0.795)، داده ها از نمونه های مورد مطالعه جمع آوری گردید. این داده ها با توجه به سوالات تحقیق و با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی چون آزمونt  تك گروهی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد كه در برنامه های كارآفرینی برای آماده سازی دانش آموختگان کارآفرین در دانشگاه ها، باید به 20 عامل در چهار دسته مولفه اصلی (فلسفه و اهداف، مبانی نظری، مولفه های برنامه كار آفرینی و عوامل محیطی) توجه شود و نیازهای گروه های مورد بررسی در این زمینه متفاوت است. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق چارچوبی برای طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزش كارآفرینی پیشنهاد شد .
دكتر محمد نقی ایمانی 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : تحلیل نقش گردشگری در توسعه ویژگی‎ های كارآفرینانه و گرایش به كارآفرینی در بین جوانان روستایی

چكیده : 
بیکاری و کمبود فرصت ها‌ی شغلی از مشکلات اصلی روستاها، به ویژه در بین جوانان روستایی است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی این واقعیت را نشان می ‌دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی در گرو توسعه بخش‌ های صنعت و خدمات است. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی، می ‌تواند یکی از راهبردهای اصلی حل مشکلات روستایی، متنوع سازی اقتصاد و استفاده بهینه از منابع روستاهای کشور باشد. گردشگری یكی از بزرگ ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است، در نتیجه تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوع محصولات و مقصدهای گردشگری، زمینه ای برای توسعه كسب ‌و كارها، به ویژه كسب‌ و كارهای كوچک و متوسط و توسعه كارآفرینی فراهم می آورد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار گردشگری بر توسعه کارآفرینی روستایی انجام شده، این پژوهش از نوع كاربردی و روش انجام آن تحلیلی - تطبیقی است. در جمع آوری داده ‌‌ها از روش ‌های كتابخانه ‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش جوانان (15-29 سال) و تعداد نمونه ‌ها 123 نفر بوده است. پایایی پرسشنامه‌ از طریق آلفای كرونباخ (%85) و در روایی آن از دیدگاه های صاحب ‌نظران و اساتید استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ‌ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی در نرم ‌افزارSPSS  انجام گرفته است. برای بررسی شاخص ‌های كارآفرینی، ویژگی های كارآفرینی در بین جوانان روستای كندوان (گردشگرپذیر) با جوانان روستای اسكندان (روستای معمولی) واقع در یک دهستان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می ‌دهد جوانان روستای کندوان نسبت به جوانان روستای اسکندان از ویژگی ‌های کارآفرینانه بالاتری برخوردارند ودلیل آن تعاملات فرهنگی در اثر حضور گردشگران و همچنین شكل‌ گیری زیرساخت ‌های اولیه و وجود فرصت های جدید در اثر گردشگری است.
(مطالعه‎ موردی: روستای كندوان و اسكندان شهرستان اسكو)
 فضیله دادورخانی ، محمدرضا رضوانی ، سیاوش ایمنی قشلاق ، خدیجه بوذرجمهری 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : توسعه كارآفرینی و دانش‎ آموختگان

چكیده :
در این پژوهش بـه ویژگی‎های كارآفرینی در بین دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‎ عالی به ویژه رشته ‎های علوم انسانی پرداخته شده است. با توجه به اینكه كارآفرینی در كشور ایران پدیده جدیدی تلقی می‎شود و هنوز در سطح ملی به آن پرداخته نشده است، آموزش و تربیت كارآفرینان از مسائل محوری توجه به عرصه‎های كارآفرینی است، از این رو بررسی میزان توانایی و قابلیتهای دانش‎آموختگان در ایجاد مشاغل جدید و توسعه كارآفرینی امری ضروری به نظر می‎رسد.
در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه و انتخاب حجم نمونه از جامعه آماری مطبوعات كشور به بررسی تجربی میزان كارآفرینی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی پرداخته شده است.
در پژوهش حاضر نشان داده شده است كه بین كارآفرینی و دوره های آموزشی، مهارت فردی ، انگیزه فردی ، ریسك پذیری ، نیاز به توفیق و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد.

دكتر جعفر هزارجریبی ، عضو هیئت علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

نقش خود باوری در كارآفرینی

یکی از ویژگی های بارز کارآفرینان اعتماد به نفس آنها می باشد . آنها معتقدند که می توانند انتظاراتی را که مردم از آنها در محیط کار و خانه دارند برآورده نمایند . به بیان دیگر آنها امکان موفقیت خود را بیش از آن چیزی که واقعیت دارد  در نظر می گیرند . هنگامیکه كسب و كار جدیدی به آنها پیشنهاد می شود ، حتی اگر از توانایی خود اطمینان نداشته باشند اول آنرا قبول می کنند  و سپس به دنبال راه حل می گردند . کارآفرینان هنگامی كه نمی دانند که به  چه شکل می توانند کاری را انجام دهند برتوانایی خود متکی می شوند و معیارهای بالایی را برای  انتظاراتی که از آنها می رود در نظر می گیرند . به همین دلیل  دیگران به آنها اعتماد می کنند و معمولا از آنها نظر می خواهند . همین حس خود باوری در کارآفرینان است که حس استقلال طلبی  وریسک پذیری  آنان  را تقویت میکند و تمام فعالیت های پر مخاطره آنان را پشتیبانی می کند . خود کارآفرین نسبت  به تواناییها واستعدادهای خود نگرش مثبتی دارد . او به قابلیت های خود کاملا معتقد است . این دیدگاه یعنی مثبت نگری ، باعث افزایش اعتماد به نفس در کارآفرین و همکاران او می شود و همدلی و صداقت و امید را در سازمان ایجاد می کند و باعث کاهش تنش استرس و تعارض و تضاد می شود . به بیان دیگر « خودباوری یعنی  تمایل به اینکه خود را فردی  شایسته رو در رویی با کشمکش های اساسی زندگی ولایق شادی ها بدانیم ». بنابراین خودباوری از دو بخش تشکیل شده است . اول کارآمدی شخصی که عبارت است از اعتماد به توانایی های خود برای اندیشیدن ، یادگرفتن ، انتخاب کردن و عمل نمودن مناسب و دوم عزت نفس که اعتقاد داشتن به حق خویش برای شاد بودن است ، اعتقاد به اینکه دست یابی به اهداف، موفقیت ، دوستی ، احترام ، عشق وانحام موفقیت آمیز امور در شأن ماست.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

نقش تجربه در كارآفرینی

بهترین کسب وکارهای دنیا بیانگر کارآیی و پختگی فرد موسس در کسب و کار می باشد .

تعدادی از محققان گزارش نموده اند که کارآفرینان معمولا در مورد کاری که به عهده می گیرند قبلا تجربه داشته اند . تجربه کاری در فعالیت اقتصادی عامل مهمی در موفقیت است . این موضوع چندان هم شگفت آور نیست زیرا کوپر دریافت که حداقل  بیش از 97 درصد شرکت های جدید که در زمینه هایی با فناوری بالا فعال هستند حداقل یکی از موسسان آن قبلا در همان صنعت کارکرده و تقریبا 85 درصد شرکت های جدید دارای کالا یا خدمات اولیه بوده اند که در آنها از تجربه فنی قبلی موسسات استفاده شده است. از این رو اکثر کارآفرینان جدید دارای تجربه قبلی بوده اند.البته بحث تجربه کاری زمانی گسترده تر را نیز دربر می گیرد.به عبارتی دیگر آن گونه که ثابت شده است,اغلب کارآفرینان  وشخصیت های برجسته اقتصادی فعالیت اقتصادی خود را ازسنین پایین واغلب از دوران کودکی آغاز کرده اند . آنها با روش های خرید و فروش و ارتباط با افراد مختلف با ویژگی های متفاوت آشنا شده اند و به خوبی به اسرار موفقیت در کسب وکار واقف اند.شواهد کافی نشان می دهد صفات کارافرینی  در نتیجه آموزش دوران کودکی ، استقلال ، اتکا به خود و قرار گرفتن در معرض ارزش های فرهنگی  مرتبط با کار وصنعت پرورانده می شود.والدین اینگونه افراد اغلب از فرزندان خود انتظار دارند  که میان سنین شش و هشت سالگی تا اندازه ای استقلال از خود نشان دهند ، خود انتخاب کنند و کارهایی نظیر رفت و آمد در محله و مراقبت از خود در خانه و بیرون را بدون کمک دیگران انجام دهند . به مرور زمان  این کودکان وارد فعالیت های اقتصادی می شوند و آداب معامله و فروش و بازار یابی را ازهمان ابتدا فرا میگیرند و بکار می برند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

كارآفرینان و نیاز توفیق طلبی

نیاز به توفیق : تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی .
مک کله لند در تحقیق خود به این نتیجه رسید که نیاز به توفیق در افرادی که فعالیت اقتصادی خود را آغاز می کنند بالاتر است . این افراد می خواهند همواره در کشمکش باشند  و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترس این افراد  نسبت به عملکرد خود به بازخورد مکرر نیاز دارند . آنها ترجیح می دهند شخصا مسئولیت حل مشکلات ، تعیین اهداف ودستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی خود به عهده بگیرند . افرادی که نیاز به توفیق بالا دارند دارای ویژگی های زیر هستند : 
1 - مسئولیت شخصی برای تصمیم گیری را ترجیح می دهند
2 - مخاطره پذیری آنها متوسط است
3 - به دریافت بازخورد از نتایج تصمیمات خود توجه دارند 
این حس در افرادی وجود دارد که در فعالیت های کارآفرینانه موفق می باشند . در حقیقت این نیاز افراد را تحریک می کند تا کارآفرین شوند .افرادی که انگیزه موفقیت دارند قمار باز نستند . آنان ترجیح میدهند به جای واگذاری نتیجه کار به شانس و تصادف شخصا مشکل خود را حل کنند. یکی از مشخصه های کسانی که انگیزه موفقیت دارند این است که به کسب موفقیت شخصی بیشتر از پاداش های ناشی از موفقیت توجه نشان می دهند . او از حل یک مشکل بیشتر از تشویق شدن یا پولی که به دست می آورد به هیجان می آید . پول برای او به عنوان یک مقیاس عملکرد ارزش دارد نه وسیله ای برای کسب منزلت و تامین اقتصادی. این دسته از افراد غالبا در مشاغل فروشندگی و یا درمقام صاحبان و مدیران موسسات خصوصی دیده می شوند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

كارآفرین و كارآفرینی

کارآفرینی فرایندی است که طی آن محصول یا خدمت جدید با نوآوری وخلاقیت به بازار ارائه شود و این کسب و کار مدام در حال رشد و ترقی باشد .
کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را پایه گذاری کند .
وجه اشتراك تعاریف كارآفرینی :
1- کارآفرینان ارزش ها را تغیر می دهند وماهیت آن را دچار تحول می کنند
2- کارآفرینان برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارند.مخاطره پذیرند. اما هیچگاه سرمایه گذار نیستند . آنها مخاطره ای را می پذیرند که لازمه هر فعالیت اقتصادی است
3- کسانیکه بتوانند به درستی تصمیم گیری کنند می توانند کارآفرین باشند
4- کارآفرین تغییر را مغوله ای سالم و هنجار می داند .
5- کارآفرینی یک رفتار است نه یک صفت خاص در شخصیت افراد.

ویژگی های کارآفرینان :
آنچه یک کارآفرین را از سایر افراد متمایز می سازد یک مشخصه خاص نیست. مجموع خصایص و ویژگی ها در تعیین هویت یک کار آفرین و بروز نشانه های کارآفرینی موثر است.مجموع این نشانه هاست که سبب می  شود در عرف فرهنگ کارآفرینی به شخص عنوان " کارآفرین " اطلاق شود .
برخی از محققان ، کارآفرینان را از ابعاد گسترده تر ودیدگاه های جدیدتری مورد بررسی قرار داده اند و مشخصات زیر را درباره آنها ارائه  داده اند:
1- کار آفرینان  در صورت لزوم قوائد وقوانین را زیر پا می گذارند
2- آنها به فرهنگ تشکر و قدردانی از پرسنل و اطرافیان خود اعتقاد دارند وآن را بکار می گیرند
3- نتیجه اعمال خود را به راحتی قبول می کنند
4- اعمال خود را با دیگران مقایسه می کنند
5- ظرفیت رویارویی  با ابهام در حل مسائل را در خود بوجود می آورند
6- مدام در حال جست وجو وکسب اطلاعات اند
7- رابطه آنان با پرسنل واطرافیان اغلب دوستانه وغیر رسمی است
8- افراد قاطعی اند
9- درآنها امید به موفقیت بیشتر از ترس از شکست است
10- تمایل به کنترل سهل گیر دارند تا سخت گیر
11- آنها پرورش دهنده افکار جدید خود و دیگرانند
12- در برابر موانع و مشکلات قاطعانه تلاش و پشتکار از خود نشان می دهند
13- با حالتی جست وجو گر در حال یافتن و كشف فرصتهای جدیدند
14- با برنامه ریزی دقیق به طرف  هدف تعیین شده خود حرکت می کنند

کسانی که بتوانند به درستی تصمیم بگیرند می توانند کار آفرین باشند
کارآفرین کسی است که :
1-یک واحد تجاری جدید را تاسیس کند
2- مدیریت عمومی یک فعالیت تجاری یا تخصیص منابع آنرا به عهده بگیرد.
3- بتواند از کالا ,فرایند ,بازار , مواد اولیه  یا سازمان جدید بهره برداری تجاری کند
4- مخاطره ناشی از  زیان یا شکست بالقوه ی یک واحد تجاری  را که بطور  غیر متعارفی زیاد است,قبول کند
5-هدف او دستیابی به سطوح بالای رشد و سود آوری در یک واحد تجاری باشد

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

مقاله : انگیزه توفیق طلبی ، عامل خود كنترلی و كارآفرینی

چكیده : 
یكی از بزرگترین هدفهای مدیران افزایش كارآیی سازمان است و كارآیی سازمان ،‏ هم به منابع غیر انسانی از قبیل تجهیزات ،‏ كارگاهها ،‏ محیط كاری ،‏ نوع تكنولوژی ،‏ میزان سرمایه گذاری و نقدینگی و هم به عوامل انسانی وابسته است. اما مقیاس و مركز همه چیز در هر سازمان انسان است . اگر هر دشواری را ژرف بشكافیم سرانجام به انسان خواهیم رسید .
برای مدیریت موفق ،‏ به ایجاد و حفظ محیطی نیاز است كه افراد برای دستیابی به هدفهای مشترك با یكدیگر همكاری كنند . مدیر زمانی می تواند خوب كار كند كه بداند چه چیزهایی در افراد انگیزش ایجاد می كند . شغل مدیریت ،‏ تشخیص نیازهای كاركنان و فعال كردن این نیازها در جهت انجام كار است . یكی از نیازهای تعیین كننده رفتار انسانی نیاز به موفقیت است كه به عنوان یكی از جلوه های نیاز به خودیابی شناخته شده است. این نیاز به ترتیبی كه خواهیم دید یكی از عمده ترین ابزاری است كه انگیزش را از برون به درون انسان می كشاند و كنترل را به خود فرد منتقل می سازد. علاوه بر آن نیاز به موفقیت یكی از كلیدهای رشد اقتصادی است ،‏ زیرا افرادی كه دل بسته انجام كارها به صورت بهتر هستند ،‏ كارآفرینهایی فعال می شوند كه مؤسسات بازرگانی بالنده را خلق می كنند و این مؤسسات سنگ بناهای یك اقتصاد رو به توسعه را تشكیل می دهند. 
بدرالدین اوراعی یزدانی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی رابطه‌ ی گرایش به كارآفرینی شركتی و عملكرد

چكیده : 
یكی از شاخه‌ های اصلی كارآفرینی ، كارآفرینی در سازمان است كه بدون شك سهم چشم‌ گیری در توفیق و تعالی سازمان‌ ها دارد. از سویی دیگر، صنعت بیمه به‌عنوان یك زیرساخت حیاتی، با  یك عدم توفیق مشخص در انجام  بهینه‌ مأموریت خویش در كشور مواجه است. به ‌‌نظر می‌ رسد عنایت ویژه به توسعه‌ ی مؤلفه‌ های كارآفرینی در فرایندهای عملیاتی و خدماتی این صنعت و گسترش فرهنگ كارآفرینی میان كاركنان این صنعت بتواند، راه‌كار مناسبی در حل این مسأله باشد. از این‌رو اهتمام این مقاله سنجش میزان همبستگی میان « گرایش به كارآفرینی شركتی » نمایندگی‌ های فروش حقوقی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران و « عملكرد » آن‌ها است. « ساختار منعطف »، « جو سازمانی اثربخش »، « فرهنگ پشتیبان و محرك خلاقیت و نوآوری » و « قابلیت‌ها و انگیزش فردی كاركنان » به عنوان ابعاد گرایش به كارآفرینی شركتی و میزان « رضایت‌ مندی كاركنان »، « رضایت‌ مندی مشتریان » و « عملكرد مالی » به‌عنوان ابعاد عملكرد نمایندگی‌ها معرفی شده و همبستگی متقابل این مؤلفه‌ها با یك‌دیگر اندازه‌گیری می‌شود. نتایج تحلیل‌‌های آماری بر داده‌های گردآوری شده متشكل از كاركنان نمایندگی‌ها مشخص می‌كند كه گرایش به كارآفرینی شركتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملكرد است. در پایان، با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای توسعه كارآفرینی سازمانی در صنعت بیمه و صنایع مشابه شده است. 
مطالعه موردی: نمایندگی‌های فروش شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

دكتر نرگس ایمانی پور ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران
مهدی زیودار ، كارشناسی ارشد مدیریت كارآفرینی

جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .
      

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی میزان كارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات

چكیده : 
این مقاله كه حاصل تحقیق میدانی است ویژگی های كارآفرینی دانش آموختگان را در بخشهای مطبوعاتی جامعه مورد بررسی قرار داده است و با این جهت گیری كه دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی به ویژه رشته های علوم انسانی باید نقش ممتازی در توسعه مطبوعاتی كشور داشته باشند، مطالعات آن آغاز شده است. لذا با انتخاب حجم نمونه ای بر اساس فرمول مربوطه به تعداد 286 نفر از شاغلین در عرصه نشریات و مطبوعات مستقر در شهر تهران به بررسی تجربی سوالها و فرضیه های تحقیق پرداخته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و سوالات با طیف لیكرت تنظیم شده است. در این تحقیق علاوه بر شناسایی مشخصات فردی شاغلین در مطبوعات به ویژگی هایی از جمله، دارا بودن مدارك دانشگاهی، داشتن انگیزه فردی، ریسك پذیری، مهارت فردی، خلاقیت و سایر ویژگی های كارآفرینانه توجّه شده است.
بررسی تجربی نشان داده است كه بین ویژگی های كارآفرینی با داران بودن آموزشهای رسمی دانشگاهی، ریسك پذیری، داشتن مهارت فردی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد و در این میان سهم دانش آموختگان رشته های علوم انسانی در توسعه مطبوعات و نشریات كشور بیش از سایر دانش آموختگان در رشته های دیگر دانشگاهی بوده است .

صمد كلانتری ، رسول ربانی ، جعفر هزارجریبی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

اهمیت ایده كارآفرینانه

كارآفرینی شخصی است كه بطور فعالانه در جستجوی ایده می باشد و ممكن است اولین كسی باشد كه فرصت را شناسایی می كند و در حقیقت محیط بطور مستقیم و غیر مستقیم منبع تمامی ایده هاست .
ایده های جدید و نو را نباید همواره بیش از حد مهم تلقی نمود بلكه در بسیاری از موارد فرصت های كسب و كار از ایده های قدیمی نشات می گیرند .
كارآفرینان موفق می گویند نباید به ایده بیش از حد توجه نمود بلكه ارزیابی ایده بسیار مهم است تا معلوم شوئد ایده تا چه میزان امكان پذیر و با ارزش است . 
ایده باید از لحاظ تجاری ارزیابی شود تا وقت ، انرژی ، پول و انگیزه بر اثر پرداختن به یك ایده كم اهمیت به هدر نرود . 
در بسیاری از موارد جمع آوری سرمایه و منابع مورد نیاز اهمیتی بیش از داشتن یك ایده صرف دارند پس از آغاز باید در جست و جوی آنها بود .
شناخت ایده كارآفرینانه تنها یك مرحله از فرآیند كارآفرینانه می باشد . 
كارآفرینی یكباره و ناگهانی نیست و یك فرآیند در گذر زمان است پس تا می توانید ایده های جالب ، جذاب و جدید داشته باشید و بررسی نمایید و خواسته های بازار و مشتریان را به دقت بررسی نمایید . 
منابع ایده : مشاغل قبلی - علاقه شخصی و سرگرمی - رخداد های تصادفی - آموزش / تحصیل - فعالیت های دوستان و آشنایان و اعضای خانواده - بازار - تامین كنندگان - مشتریان - متخصصین - نشریات - مجلات - سرمایه گذاران 

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: همه چیز درباره خلاقیت و نوآوری و ایده پردازی و فرصت، كارآفرینی،     | نظرات()

كارآفرینی : ایده ، نوآوری ، فرصت

موفقیت كسب و كار تحت تاثیر ویژگیهای محیطی خاص می باشد كه امكان پذیری كسب و كار را تحت تاثیر قرار می دهد و این ویژگی های محیطی شامل پیشرفت های تكنولوژی و تقاضای مطلوب می باشند .
داشتن طرح بازاریابی قوی بسیار ضروری می باشد تا میزان تقاضا را تا حد مورد نظر بالا برده و نیازهای بازار را شناسایی نماید . 
تفاوت ایده و فرصت در امكان پذیری آن می باشد و محیط است كه امكان پذیری را تعیین می كند .
محیط به عنوان منبع ایده های كسب و كار است و منابع مورد نیاز برای عملی كردن فرصت را فراهم مینماید .
كاركرد اصلی كارآفرینان نوآوری است و در حقیقت نوآوری كارآفرینان را از سایرین متمایز می كند .
كارآفرینی فقط نوآوری نیست بلكه بسیج منابع ، پذیرش خطر و بدست آوردن بازار می باشد . 
نوآوری از طریق ارائه كالاهای جدید ، روش های تولید جدید ، گشایش بازارهای جدید ، یافتن منابع اولیه جدید و ایجاد انواع سازمان های صنعتی است . 
بسیاری از ایده ها از تجربه های كاری ناشی می شوند و بسیاری نیز از طریق داشتن مشتریان آگاه .
پورتر می گوید احتمال شكست كارآفرینانی كه وارد صنایعی با سطح رقابت بالا می گردند بسیار زیاد است . 
كارآفرینان آینده نگر برای یافتن ایده باید توجه خود را به بازار ها و مشتریان معطوف كنند . 

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

مقاله : سبك كار‌آفرینی، ظرفیت محیط و عملكرد سازمان‌ها

چكیده : 
حوزه فكری سبك كارآفرینی, ظرفیت محیط و عملكرد سازمان‌ها با رویكرد پیكربندی یكی از محورهای اصلی پژوهشی در حوزه كارآفرینی می‌باشد. در این پژوهش چگونگی عملكرد سازمان‌های برخوردار از سبك كارآفرینی و سبك سازگاری در محیط‌های با ظرفیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق حاكی از آن است كه بكارگیری سبك كارآفرینی در محیط با ظرفیت نسبت به محیط‌های كم ظرفیت از اثربخشی بالاتر برخوردار است.

دكتر قنبر الیاسی  

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی قابلیت های كارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

چكیده :
هدف کلی این پژوهش بررسی قابلیتهای کارآفرینی (استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت، ریسک پذیری و خلاقت) دانشجویان دانشگاه اصفهان و تاثیر آموزشهای دانشگاهی در افزایش این قابلیتهاست. پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه 89/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 250 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 84-83 بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج نشان داد كه قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین بود، اما نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایین تر بود. همچنین، آموزشهای دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان موثر نبوده است .
احسان بدری ، كارشناس ارشد علوم تربیتی
دكتر محمد جواد لیاقتدار ، دكتر محمدرضا عابدی ، دكتر ابراهیم جعفری ، استادیاران دانشگاه اصفهان 

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

سخنانی در باب کارآفرینی

برگرفته از سخنان دکتر کرمی که توسط آقای مهدی یاراحمدی گردآوری شده است .
خلاصه سخنان و نکات :
اصل موفقیت كارآفرینی شامل ، همگام بودن با تغییرات جهانی ، كسب و كارگرا بودن ، بازار گرا بودن مدیریت استراتژیك ، دانایی ، نوآوری و رشد بوده و روند تغییرات اساسی در محیط عصر حاضر را ، حركت از جامعه صنعتی بسوی جامعه اطلاعاتی ، از تكنولوژی نیرو افزا به تكنولوژی دانش افزا ، از اقتصاد ملی بسوی اقتصاد جهانی و از تمركز به عدم تمركز می باشد .
نیازهای سازمانی كارآفرینان ، نیاز به در اختیار داشتن « منابع آزاد » و بدون كنترل و پاسخگویی جهت استفاده در طرحها و ایده های نو شخصی ، نیاز به اطلاعات به موقع ، موثق ، نیاز به اخذ سریع نتیجه كار و عمل خود ، نیاز به آموزش ، نیاز به سرعت عمل و نیاز به كار مفرّح دانست و كارآفرینان سازمان را عامل كاهش بوروكراسی اداری ، نوآوری و روان كننده تغییر ، تحریك و تشویق حس رقابت ، مهیا كردن عوامل تولید ، و عامل ساماندهی منابع و یكپارچگی و ارتباط بازارها می باشند .

خلاقیت عامل مهمی در كارآفرینی می باشد و خلاقیت توانایی خلق فكرهای جدید كه این فكرها ممكن است به محصولات یا خدمات جدید نیز منجر شوند .

كارآفرین فردی است كه فعالیت اقتصادی كوچك ، جدید و متعلق به خود را شروع می نماید او ارزشها را تغییر می دهد و ماهیت آنها را دچار تحول می نماید . كارآفرینان برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارند ، اما هیچگاه سرمایه گذار نیستند . آنها ریسك می پذیرند ، البته ریسكی كه لازمه هر فعالیت اقتصادی است .

تمایل به مخاطره پذیری از عوامل ریسك در امر كارآفرینی بشمار آمده و تمایل به مخاطره پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل كه می توانند از طریق تلاشهای شخصی مهار شوند . هنگام در نظر گرفتن هر گونه مخاطره ، دو عنصر در ایجاد این مفهوم نقش دارند ، یكی سطح درك فرد كارآفرین از مخاطره در آغاز هر فعالیت پر مخاطره و دیگری امكان احتمالی مشهود شكست در صورت ناموفق بودن آن فعالیت است .

اصل توفیق طلبی در كارآفرینی : نیاز به توفیق عبارت است از تمایل به انجام كار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیتهای رقابتی . افراد با نیاز به توفیق بالا مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترسی و همچنین نسبت به عملكرد خود به بازخورد مكرر و منظم زمانی نیاز دارند . این افراد ترجیح می دهند تا شخصا مسئولیت حل مشكلات ، تعیین اهداف و دستیابی به آنها از طریق تلاش شخصی خود را به عهده بگیرند.

تحصیلات نقش بزرگی در كارآفرینی و حتی موفقیت كارآفرینان ندارند . اكثر كارآفرینان از تحصیلات پایین برخوردار بوده اند و بیشتر آنها فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

کلمه کارآفرینی در زبان ژاپنی

  اکثر ما ژاپنی‌ ها را موجوداتی افسانه‌ ای و پرنده با شمشیر های تیز سامورایی و یا بسیار صنعتی می‌ دانیم، بنیانگذار شرکت سونی در این زمینه گفته‌ های جالبی دارد، توجه کنید.


واژه‌ ای کاربردی در ژاپن ( موتا - تای - نای ) : 

ما ژاپنی‌ ها ذهنمان همواره درگیر مساله حفظ و ادامه بقاست. هر روز زمین زیر پایمان به معنای واقعی کلمه به لرزه درمی‌ آید ما زندگی هر روزمان را در این جزایر آتشفشانی با خطر همیشگی زلزله و توفان و امواج برآمده از جزر و مد اقیانوس و برف و بوران‌ های کشنده می‌گذرانیم. جزایر سرزمین ما چیزی از مواد خام جز آب به دست نمی‌ دهد و کمتر از یک‌چهارم خاک ما قابل زندگی یا کشت و کار است از این رو است که چیزهایی که داریم برایمان گرانبهاست. و نیز از اینرو است که یاد گرفته‌ ایم که طبیعت و عناصر آن را حرمت بگذاریم، ذخیره کنیم، چیزها را کوچک و ریز کنیم و از تکنولوژی برای ادامه بقا و حیات یاری بگیریم.

ما ژاپنی‌ها خودمان را مردمی عمیق در مورد مذهب نمی‌دانیم هر چند که ایمانی مذهبی داریم. اعتقاد ما بر این است که خدا در همه چیز وجود دارد.ما در عین حال بودایی مذهب، کنفسیوس منش، شینتو آیین و مسیحی هستیم و با این همه بسیار معتقد به اصالت عمل هستیم.ـ یکی از مهم‌ترین مفاهیم ارزشی که از دیرباز گرامی داشته‌ایم واژه‌ای است که ترجمه ساده قابل فهمی نمی‌توان از آن کرد یعنی کلمه موتا تای نای که آن را می‌شود موتا ـ تای ـ نای تلفظ کرد این سخن مفهومی اساسی و رمزی دارد که می‌ تواند به معرفی و شناخت سرزمین، مردم و صنعت ژاپن کمک بسیار کند.

این لفظ می‌ رساند که هر چیز در این دنیا موهبتی است از سوی پروردگار و باید که شکر این نعمت را داشته باشیم و هرگز چیزی را بیهوده وانگذاریم و ضایع نکنیم.موتا تای نای در لغت، نامربوط و ناپرهیزگار معنی می‌دهد، اما در مفهوم عمیق‌تر، نعمت، بی‌حرمتی به مقدسات را می‌رساند.ما ژاپنی‌ها بر این احساس و عقیده‌ایم که همه چیز همچون امانتی قدسی و آسمانی به ما سپرده شده و در واقع ودیعه داده شده است تا بهترین استفاده را از آن بکنیم.

ضایع کردن چیزی گناه شمرده می‌شود. ما کلمه موتا تای نای را برای طلب کردن چیزهای ساده مانند آب و کاغذ هم به کار می‌بریم. شگفت نیست که معنا و مفهومی فراتر از میانه‌روی و نگهداری و ذخیره ساختن است. نگاه ما ژاپنی‌ها پدید آمده است. می‌دانم که این معنی در غرب و در جاهای دیگر شرق تا اندازه‌ای نمود دارد. اما در ژاپن مفهوم خاصی را می‌رساند. مبارزه برای حفظ و ادامه حیات و بقا در گذر روزگار سخت و در برابر مشکلات طبیعی و نیز تلاش برای تولید محصول با حداقل مواد خام راه و رسم زندگی ژاپنی‌ها شده است. از این‌رو تلف کردن، باعث شرم و در واقع گناهی بزرگ شناخته شده است در سالیان گذشته که ژاپن یک‌سره از جهان بریده بود ما ناگزیر بودیم که با هر مصیبت و قهر طبیعت با وسایل و منابع خودمان مقابله کنیم.

ما از سختی‌ها بیشتر یاد می‌گیریم تا از...

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

مقاله : ارایه چارچوب ادراكی مناسب از كارآفرینی در بخش دولتی

چكیده :

در این مقاله ضمن بررسی مهم ترین مبانی نظری كارآفرینی، كارآفرینی دولتی و سازمانی، الگوی اولیه ای از مبانی نظری مطالعه شده استخراج و سپس در یكی از سازمان های دولتی آزموده شد.
پژوهش حاضر با طراحی سه پرسش نامه به ترتیب به سنجش عوامل فردی، سازمانی و عناصر كارآفرینی و همچنین آزمون مدل اولیه پرداخته و تاثیر متغیرهای مستقل (عوامل فردی و سازمانی) و متغیرهای وابسته (عناصر كارآفرینی) را الگوسازی كرده است. پس از جمع آوری اطلاعات، از طریق تحلیل عاملی چرخشی با روش واریماكس و چندین بار تكرار،‌ هشت عامل برای عوامل سازمانی، هفت عامل برای عوامل فردی و پنج عامل برای عناصر كارآفرینی به دست آمد. پس از آن با استفاده از تحلیل های رگرسیونی، بنیادی و تحلیل مسیر (علیت) الگوی اولیه آزموده و در نهایت دو الگو با تركیبی از عناصر مختلف و با ارزش های متفاوت ارایه شد. از این رو شاخص های اندازه گیری كارآفرینی و عوامل تاثیرگذار به صورت الگوی مناسب كارآفرینی همراه با یك الگوی ساختاری در مسیر تحقیق ارایه شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد كه سازه های اصلی كارآفرینی را در میان عوامل فردی،‌ توفیق طلبی، تعهد سازمانی، مهارت های مذاكره و اعتماد به نفس؛ و در میان عناصر كارآفرینی، خطرپذیری، رفتار اثرگذار، استقلال و تمایل به اصلاح؛ تشكیل می دهند. از مجموع عوامل تاثیرگذار عوامل سازمانی نیز عوامل مشتری مداری، ساختار منعطف، فرهنگ كاری، كنترل استراتژیك، حمایت مدیریت و سیستم پذیرش ایده در الگوی ساختاری معنی دار بوده است.


علی جهانگیری ، استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

محمد حسن مباركی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران 


جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید . 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی كارآفرینی اجتماعی با رویكرد مشخصه‌های رفتاری

چكیده : 
موسسه‌ های اجتماعی به سازمان‌ هایی اشاره دارد كه هدفشان تامین آن دسته از نیاز های اساسی انسانهاست كه تامین آن از طریق سازمان‌ های تجاری و بخش خصوصی امكان‌ پذیر نیست. كارآفرینان اجتماعی كسانی هستند كه مسایل اجتماعی را شناسایی و از اصول كارآفرینی برای سازماندهی و مدیریت فعالیت‌ هایی كه موجب تغییرهای اجتماعی می‌شوند استفاده می‌كنند. اغلب مطالعه‌ ها در زمینه‌ ی كارآفرینی به بررسی ویژگی‌ ها و صفت‌ های  كارآفرینان می‌ پردازد. در حالیكه شبیه نظریه‌ ی صفت‌ های رهبری، دستیابی به اجماع در این زمینه مشكل است. به همین دلیل این مقاله به بررسی بعد رفتاری كارآفرینی اقدام كرده و با استخراج و بررسی این مشخصه‌ ها و تركیب آن با نوع‌ شناسی كارآفرینی، الگوی جدیدی را ارایه كرده است. دستیابی به الگوی تحقیق و اعتبار یابی آن از طریق روش بررسی خبرگان (دلفی) انجام شد. پس از آماده شدن، پرسش‌ نامه در اختیار 35 نفر از اساتید، صاحب‌ نظران و مدیران سازمانی قرار داده شد و پس از جمع‌ آوری و تعدیل، پاسخ 26 نفر از آن‌ هایی كه در دور دوم و سوم و تا انتهای تحقیق همراه بودند، برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد كه از 15 متغیر بررسی شده 6 متغیر نوآوری ، باور به كارآفرینی، جست‌ و جوی ‏روش‌ های جدید برای ایجاد سرمایه‌ ی اجتماعی، شناسایی و شكار فرصت‌ ها، جست‌ و جوی فرصت‌ های جدید و ‏خلاقیت بالاترین رتبه را دارند. با افزودن 6 متغیر پیشنهادی از سوی خبرگان در مجموع 21 متغیر رفتاری ‏برای كارآفرینان پیشنهاد شد. در انتها با تركیب الگوهای مطالعه شده در این بررسی و به آزمون گذاشتن الگوی مفهومی ‏تحقیق ، الگوی كارآفرینی اجتماعی با رویكرد رفتاری ارایه شد.    

جمشید صالحی صدقیانی ، دانشیار دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی   

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

كارآفرینی شانسی نیست

بیشتر كارآفرینان نه به این دلیل كه باهوش هستند به موفقیت رسیده اند بلكه به دلیل این است كه توانسته اند از یك موج تغییر استفاده كنند .

انسان های كوته بین موفقیت هایشان را به شانس و اقبال نسبت می دهند درحالیكه موفقیت به دلیل شناخت تغییرات و كشف فرصت و به نوعی سوار شدن بر موج تغییر می باشد .

موفقیت در كارآفرینی به ایده مربوط می شود اما ایده به تنهایی كافی نیست و مثال واضح آن میلیون ها نفر در جهان هستند كه ایده هایی در سر دارند ولی هیچ یك به پول تبدیل نمی شوند .

راه اندازی یك كسب و كار موارد مهم زیر را شامل می شود : استخدام كاركنان ، خرید تجهیزات و ماشین آلات ، اجاره كردن مكان ، بازاریابی ، تامین مالی ، ارتباط برقرار كردن با تامین كنندگان و ... .

كارآفرینان برای كسب و كارشان باید از سندی مكتوب استفاده كنند كه منطبق با ادبیات كسب و كار باشد كه به آن طرح كسب و كار یا بیزینس پلن می گویند .

محیط كسب و كار بسیار مهم است و باید بررسی شود یك رستوران با الگوی خاص برای اداره شدن در ژاپن امكان موفقیتش در انگلستان یا اروپا به همان شیوه بسیار كم است و نباید از نقش محیط و فرهنگ به سادگی گذشت . باید انعطاف پذیری داشت و به سرعت با تغییرات محیطی منطبق شد . آنها را درك و خود را بر طبق آنها اصلاح نمود . 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic