کارآفرینی از محور های اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است زیرا:
1. موجب اشتغال می شود.
2. باعث افزایش سود و سرمایه سرمایه گذاران می شود.
3. موجب دگرگونی ارزش ها و تحول ماهیت انها می شود و ارزش های تازه ای بوجود می آورد.
4. موجب پر شدن شکاف ها و خلا های بازار کار می شود. یعنی با توجه به دگرگونی های شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصت های تازه، تصمیم های تازه ای گرفته می شود.
5. موجب گذار از رکود اقتصادی، جبران عقب ماندگی های اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می شود.
6. عوامل و شرایط لازم را برای تولید کالا ها، محصولات و بازاریابی آنها فراهم می سازد.
7. کارآفرینی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال می تواند باعث جلوگیری از پس روی اقتصادی شود.
8. باعث تامین رفاه اجتماعی می شود.
9. موجب رقابت صنایع به ویژه صنایع دستی مشابه داخلی با یکدیگر و سرانجام موجب بهبود و بالا رفتن کیفیت کالا ها می شود.
10. باعث تقویت و تکامل صنایع داخلی می شود و بدین ترتیب زمینه رقابت صنایع داخلی و خارجی فراهم می آید و سرانجام به افزایش صادرات و دریافت ارز برای کشور می انجامد.
11. کارآفرینی موجب به وجود آمدن محصولات، خدمات، روش ها، سیاست ها، افکار و راهکار های نو برای حل مشکلات جامعه می شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 خرداد 1393    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()