این گزارش را که فوربس بر مبنای اطلاعات NACE منتشر کرده است که جامعه آماری 400 هزار نفری را شامل شده است .
رتبه بندی به ترتیب زیر است :
1- مهندسی
2- علوم کامپیوتر
3- بیزینس و تجارت
4- ارتباطات و روابط عمومی
5- علوم و ریاضیات
6- آموزش
7- علوم اجتماعی و انسان شناسی

در این بین بیشترین رشد را بیزینس داشته که نسبت به سال ،2012 ،2.30% افزایش در درآمد آغاز بکار را داشته است و بیشترین کاهش در علوم کامپیوتر است که که کاهش 0.2% نسبت به سال قبل را نشان می دهد . 

در کشور ما صرف نظر از مشکل بیکاری و کمبود شغل برای مدارک دانشگاهی بنظر شما تحصیل در چه رشته ای درآمد بیشتری برای شما در پی خواهد داشت ؟
تحصیل در رشته کارآفرینی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
 تحصیلات دانشگاهی به چه میزان گرایش به کارآفرینی را در افراد ایجاد میکند ؟

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 دی 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اخبار و گزارشات ویژه کارآفرینان،     | نظرات()