سهم نفت - خدمات - کشاورزی - در رشد اقتصادی

همانگونه که می بینید خدمات بیشترین سهم در رشد اقتصاد و ارزش افزوده را داشته است و پس از آن به ترتیب صنایع و معادن ، کشاورزی و نفت قرار دارند .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 آذر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اخبار و گزارشات ویژه کارآفرینان،     | نظرات()