مردم برای کارآفرینان ارزش و احترام ویژه ای قائل هستند .
کارآفرینان در جامعه ارزش می آفرینند . کارآفرینان برای جامعه ثروت خلق می کنند . کارآفرینان با ایجاد شغل برای مردم به افزایش سطح رفاه اجتماعی کمک می کنند . کارآفرینان به اقتصاد کشور و شاخص های اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی به کشور نقش دارند . کارآفرینان در خیلی موارد دیگر نقش دارند و به جامعه خدمت می رسانند که در اینجا جای بیان تک تک آنها نیست اما در کل در تمام دنیا یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه مردم تمام کشور های دنیا کارآفرینان را دوست دارند و این علاقه را بیان می کنند .


ما ایرانیان هم کارآفرینان کشورمان را دوست داریم و تک تکشان را می ستاییم
با آرزوی اینکه هر ایرانی یک کارآفرین باشد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 آذر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()